کتاب مداحی ویژه مجالس ترحیم

کتاب مداحی ویژه مجالس ترحیم

اثری از مداح اهلبیت (ع) حاج عباس جوادی

 

شناسه کتاب                                                                                                                

ناشر : انتظار سبز

موضوع : مداحی

مولف : عباس جوادی

شمارگان : 2000

تعداد صفحه : 592

قطع کتاب : وزیری

نوع کاغذ : خارجی

شابک : 6-94-8260-964-978

کتاب مداحی ویژه مجالس ترحیم

نمونه متن مداحی ویژه مجالس ترحیم

 

مناجات

الهی خانه کجا و صاحب خانه کجا ؟ طائف آن کجا و عارف این کجا ؟ آن سفر جسمانی است و این روحانی ؛ آن برای دولتمند است و این برای درویش ؛ آن اهل و عیال را وداع کند و این ماسوا را ؛ آن ترک مال کند و این ترک جان ؛ سفر آن در ماه مخصوص است و این در همه ماه و آن یکبار است و این را نهایت نبود ؛ آن می رود ؛ آن می رود که برگردد و این میدود که از او نام و نشانی نباشد ؛ آن فرش پیماید و این عرش ؛ آن محرم می شود و این محرم آن لباس احرام نی پوشد و این از خود عاری می شود ؛ آن لبیک می گوید و این لبیک می شنود ؛ آن تا به مسجد الحرام رسد و این از مسجد اقصی بگذرد ؛ آن استلام حجر کند و این انشقاق قمر ؛ آن کوه صفاست و این را روح صفا ؛ سعی آن چند مره بین صفا و مروه است و سعی این یک مره در کشور هستی ؛ آن هروله می کند و این پرواز ؛ آن مقام ابراهیم طلب کند و این مقام ابراهیم ؛ آن آب زمزم نوشد و این آب حیات ؛ آن عرفات بیند و این عرصات ؛ آن از عرفات به مشعر کوچ کند و این از دنیا به محشر ؛ آن درک منا آرزو کند و این ترک تمنا را آن بهیمه قربانی کند و این خویشتین را ؛ آن رمی جمرات کند و این رجم همزات ؛ آن خلق راس کند و این ترک سر آن را ( لا فسوق و لا جدال فی الحج ) است و این را ( فی العمر ) آن بهشت طلبد و این بهشت آفرین ؛ لاجرم آن جا حاجی شود و این ناجی ؛ خنک حاجی که ناجی است .

 

فرازهایی دیگر از مناجات نامه ی استاد حسن زاده آملی

 

الهی عمری آه در بساط نداشتم و اینک جز آه در بساط ندارم

الهی نور برهانم داده ، نار وجدانم هم بده

الهی چون است که در خود می نگرم به تو نزدیک می شوم و در تو می نگرم از تو دور

الهی نمی گویم که از دوستانم ولی شکر که از دشمنان نیستم

الهی خدا خدا گفتن مجازی ما که این همه برکت دارد ، اگر به حقیقت گوییم چون خواهد بود

الهی در شگفتم از کسی که گوید به فلانی مرگ ناگهانی رسید

الهی داراتر از من کیست که تو دارایی منی

الهی تا به حال می گفتم  گذشته ها گذشت اکنون می بینم که گذشته هایم نگذشت بلکه همه در من جمع است آه آه از یوم جمع !

الهی این روزگار طوفانی تر از طوفان نوح است و قرآن کشتی نجات خوشا به حال اصحاب السفینه !

الهی بدا به حالم اگر مرگم به حتف انف باشد و بس ! یا حی و محیی جز تو که حیات دهد ؟

الهی از تو شرمنده ام که بندگی نکردم ، و از خودم شرمنده ام که زندگی نکردم ، و از مردم شرمندم ام که اثر وجودی ام برای ایشان چه بود

...

 

حضرت امام حسن (ع)

زندگینامه

حضرت امام حسن (ع) در شب سه شنبه نیمه ماه مبارک رمضان سال سوم هجرت در مدینه به دنیا آمد و در سال چهلم هجرت به امامت رسید و دوران امامتش ده سال بود و سر انجام در 28 صفر سال 50 هجرت در سن 47 یا 48 سالگی به دستور معاویه توسط جعده در مدینه مسموم و به شهادت رسید .

اسم شریف آن حضرت حسن است و در تورات شبر است . زیرا که شبر در لغت عبری حسن است . نام پسر بزرگ هارون نیز شبر بود . کنیت آن حضرت ابومحمد و القاب آن بزرگوار : سید ، سبط ، امین ، حجت ، بر ، نقی ، زکی ، مجتبی ، و زاهد بوده است .

 

نصیحت حضرت برای آمادگی مرگ

جناده می گوید : به هنگام مرگ ، خدمت آن بزرگوار رسیدم و از ایشان خواستم نصیحتی کنند . حضرت فرمودند : ای جناده ! مهیای مرگ باش و قبل از رسیدن مرگ زاد و توشه برای سفر مرگ و قبر و قیامت تهیه کن .

جناده ! اگر عزت می خواهی بدون اینکه عشیره و نزدیکانی داشته باشی و اگر ابهت و شخصیت اجتماعی می خواهی ، بدون اینکه سلطنتی داشته باشی ، لباس ذلت معصیت را به در آور و لباس اطلاعت حق تعالی را بپوش .

 

مصائب

ذکر مصیبت اول

امام دوم و سبط رسول و پور بتول

که ذوالجلال بنامید از ازل حسنش

چه حرفها که شنید از زبان دشمن و دوست

که بود سخت تر از زخم نیزه بر بدنش

ای خدا امام حسن (ع) را زهرش دادند . بمیرم آقا روزه بود زنش زهر را داخل شربت ریخته بود و برای آقا آورد . همین که امام حسن (ع) مقداری از آن شربت را خورد همین که از گلویش پائین رفت ، زهر بر بدن مبارک آقا اثر کرد .

آقا برایت بمیرم که در خانه ات هم غریب بودی . زنت دشمنت بود . صدازد : کنیزها بروید به زینبم بگویید بیاید . این کش دوران بیاید . بیبی را خبر کردند گفت زینبم حالم منقلب است برو زود حسینم را خبر کن فرمود حسینم هر چه بود ! از همین کوزه بود . صدا زد زینبم برو برام یه تشت بیاور رفتند یک تشت آوردند . آقا سرش را در میان تشت کرد . همه نگاه می کردند . یک وقت پاره های جگرش را میان تشت دیدند .

 

ز تو ای زهر ممنونم ، که خود را کارگر کردی

تو بار من ببستی و مهیای سفر کردی

زمین را چاک دادی بس که کاری بودی و مهلک

تو که این با زمین کردی چه کاری با جگر کردی

دگر چشمم نمی افتد به روی قاتل مادر

مرا راحت زعمری خوردن خون جگر کردی

 

ذکر مصیبت دوم

بعد از شهادت آقا امیر المومنین (ع) حضرت امام مجتبی (ع) آمد و به جای پدر نشست . معاویه خون به دلش کرد ، خدا از او نگذرد ، حضرت مجتبی (ع) خیلی مظلوم بود . آقا امام حسن (ع) سنخ مظلومیتش منحصر به فرد است کسی که در جوانی مظلوم باشد مادر همچون صدیقه ی طاهره را از دست بدهد ، پدری مانند امیر المومنین (ع) را از دست بدهد . این از جوانی ، دوران امامت هم مظلومانه بود ، این قدر خیانت بکنند . حضرت را اینقدر آزار می دادند که اصلا چرا صلح کردی ؟ این قدر دورو بر آقا خیانت است ، چندین امیر لشکر امام حسن (ع) را خریدند . معامله کردند ، رفتند و برنگشتند ، این از دوران امامت . بعد شهادت هم باید مظلومانه باشد . وقتی از آن آب خورد ، آن چنان زهر در بدن نازنینش اثر کرده که یک وقت حال آقا دیگر حاد شد . دور و برش آمدند گریه کردند حضرت ابی عبدالله آمد ، آقا بعد فرمود : برادر ! دستت را بده به من دستش را گرفت گفت حسین جان ! هر وقت یک مختصر فشار به دستت آوردم بدان که دیگر من از دنیا رفتم ، همین طور که ابی عبدالله اشک می ریخت یکدفعه دیدند صدای های های ابی عبدالله بلند شد معلوم شد حضرت مجتبی (ع) دستش را فشار داد . ( صفحه 345 کتاب مداحی ویژه مجالس ترحیم )

فهرست کتاب مداحی ویژه مجالس ترحیم

فهرست کتاب مداحی ویژه مجالس ترحیم

 

تقدیم و سخنی با خوانندگان

مقدمه

دیباجه خلقت آفرینش

 

بخش اول

مرگ چیست ؟

تعبیر قرآن از مرگ

الف . موت

ب . اعاده

ج . رجوع

د . توفی

 

بخش دوم

گام های قبل از مرگ

دستورات وصیت

وصیت کامل

احکام وصیت

متن وصیت نامه

فهرست اموال و حدود دارایی ها

ارزش و ثواب صدقه و موارد آن

صدقه جاریه

ارزش صدقه

صدقه به نیازمندان

عاقبت به خیری

تا فرصت داری

ثروت ماندگار

صدقه عمر را طولانی می کند

صدقه خشم پروردگار را

زیارت اهل قبور در سیره

ثواب زیارت قبور شهدا

خیرات و مبرات

آثار قرائت بعضی از سوره های

خیرات برای پدر و مادر

ثواب زیارت برای صاحب قبر

دعا برای میت

طریقه هدیه فرستادن برای اموات

دیدار اموات از بستگان خود

به اموات ناسزا نگویید

آمرزش گناه

 

بخش سوم

حین مرگ

سکرات موت یا مستی های مرگ

چیزهایی که موجب آسانی سکرات

دلایل ترس از مرگ

دو نمونه سختی جان کندن

قبض روح نیکوکاران و کیفیت آن

قبض روح ستمکاران و کیفیت آن

احکام میت

احکام غسل و کفن و نماز دفن

احکام غسل میت

احکام حنوط

احکام کفن میت

احکام دفن

احکام نماز میت

دستور نماز میت

دعا و تلقین و انکار و شهادتین

احکام غسل مس میت

نماز وحشت

داستانهایی از لحظه های مرگ

 

بخش چهارم

گام های پس از مرگ

زیارت اهل قبور

عواملی که موجب فشار قبر می شود

عواملی که باعث کاهش فشار قبر می شود

برخز از دیدگاه قرآن

فلسفه وجودی عالم برزخ

سپر از آتش

سایه الهی بهشت

تقوی بالاتر از ایمان

مراحل سه گانه تقوی

ویژگی های جهنم

جهنم مربوط به اعمال مجرمین

دورنمایی از جهنم

فرق آتش جهنم با آتش دنیا

آتش گیره جهنم

جهنم را می آورند !

باز شدن درهای جهنم

جهنم می بیند

جهنم سخن می گوید !

سخن گفتن جهنم با سه طایفه

سه نوع غذا برای اهل جهنم

آبها و شراب های اهل جهنم

درهای ورودی جهنم

...

 

بخش دوازدهم

ضمیمه

نکته اول

دعای سفره

نکته دوم

نکته سوم

تجوید

سکون

علامت تنوین

حروف ناخوانا

احکام نون ساکنه و تنوین

انواع وقف

منابع و ماخذ

نظرات کاربران درباره کتاب مداحی ویژه مجالس ترحیم

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب مداحی ویژه مجالس ترحیم نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب مداحی ویژه مجالس ترحیم

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 160,000 ریال
وضعیت موجودی موجود
وزن 650 گرم