کتاب ام المومنین خدیجه (ع)

کتاب ام المومنین خدیجه (ع)

از ولادت تا شهادت

 

شناسنامه کتاب                                                              


 

ناشر: مشهور

موضوع: حضرت خدیجه (ع)

مولف: سید محمد حسین جلال زاده میبدی

شمارگان : 2000

تعداد صفحه: 196

نوع کاغذ: خارجی

شابک : 9-507-538-964-978

کتاب ام المومنین خدیجه (ع)

نمونه متن کتاب ام المومنین خدیجه (ع)

 

کتمان یگانه پرستی حضرت خدیجه (ع)

ابن احجر در توصیف فضائل حضرت خدیجه (ع) یکی از ویژگی های ایشان را بزرگداشت و تصدیق پیامبر (ص) پیش و پس از بعثت دانسته است . در این که حضرت خدیجه (ع) نخستین زن مسلمان و به تعبیر پیامبر (ص) صدیقه امت اسلامی است تردیدی نیست ، اما تصدیق پیامبر (ص) پیش از بعثت به چه معناست ؟ در پاسخ باید گفت : این مطلب نمایان گر ایمان حضرت خدیجه (ع) به بشارت های انبیای پیشین (ع) درباره بعثت پیامبری از نسل ابراهیم خلیل (ع) در شهر مکه است .

به گواه قرآن کریم اهل کتاب جزیره العرب پیامبر (ص) را به خوبی و بسان پسران خود می شناختند ؛ لکن بیشتر آنان این حقیقت را کتمان می کردند . افزون بر آنان گروهی از مردم جزیره العرب به خدا و قیامت ایمان داشته و در انتظار نبوت پیامبر (ص) بودند . آنان طبقه تورات و انجیل نازل شده از جانب خداوند مانوس بودند و تورات و انجیل یهودیان و مسیحیان را تحریف شده می دانستند ؛ از این رو مایل به دین حنیف ابراهیم (ع) و داعیان اصلاح جامعه ، مبارزه با عادات و رسوم غلط جاهلی و تلاش برای نجات مردم از شرک جهل و خرافات بودند . می توان آنان را مصلحان جامعه نامید کسانی چون ابوذر ، سلمان ورقه بن نوفل ، مهضت بازگشت به دین حنیف را رهبری می کردند . دعوت مردم به پرستش خدای یگانه از سوی آنها سبب خشم بت پرستان بود .

خدیجه (ع) نیز از این گروه بود . اخباری که درباره پیامبر (ص) شنیده بود او را به ازدواج با حضرت مشتاق ساخته بود . در کتب آسمانی آمده بود احمد (ص) با شخصی به نام خدیجه (ع) ازدواج خواهد کرد . خدیجه (ع) همواره ویژگی های پیامبر (ص) را از ورقه بن نوفل می پرسید و ورقه نیز پیامبر را همان کسی معرفی می کرد که موسی و عیسی (ع) بشارت پیامبریش را داده اند . (صفحه 112 کتاب ام المومنین خیدجه (ع) )

 

حضرت خدیجه در منابع اهل سنت

اسوه هدایت

پیامبر (ص) فرمود : برای چهار زن در میان جهانیان کافی است : مریم دختر عمران (ع)  ، خدیجه دختر خویلد (ع) ، فاطمه دختر محمد (ع) و آسیه دختر عمران (ع) سند این روایت نیز به گواه ترمذی و خاکم نیشابوری صحیح است و هرچند در صحیح بخاری و مسلم نقل نشده ، ولی شرایط صحت از دیدگاه آن دور را داشته است . این روایات بیان گر برتری این زنان بر سایز زنان جهان است به گفته سیوطی مقصود حضرت از این تعبیر این است که شناخت فضل آنان تو را از شناخت فضیلت سایر زنان کافی است . افزون بر آن این روایت بر وجود مراتب بالایی از کمال در این زنان دلالت دارد که اقتدای سایر زنان به آنان را روا می شمارد . به گفته مبارک فوری مقصود پیامبر (ص) این است که این زنان به بالاترین مراتب کمال رسیده اند که می توان به آنان اقتدا کرد و محاسن و مناقب و زهد آنان در دنیا و اقبالشان به آخرت را بیان نمود . گواه این مطلب روایاتی است که در آن حضرت خدیجه (ص) با مریم دختر عمران (ع) مقایسه شده است . پیامبر (ص) فرمود بهترین زنان آن مریم دختر عمران (ع) و خدیجه دختر خویلد (ع) هستند . در تفسیر این فرمایش پیامبر (ص) به نکات متعددی اشاره شده است . برخی تعبیر حضرت را به برترین زنان آسمان و زمین تفسیر کرده اند . قرآن کریم موید این برداشت است که از برگزیده بودن مریم (ع) خبر داده و بر پاکی او گواهی فرموده و او را از قانتان برشمرده است . بغوی در تفسیر واژه قانت گفته است مقصود از آن مطیعان و کسانی هستند که همواره بنده خدا هستند .

 

برترین همسر پیامبر (ص)

 پیامبر (ص) درباره خدیجه (ع) فرمود : خداوند بهتر از خدیجه (ع) را روزی من نکرده است . این تعبیر حضرت از دو جهت قابل توجه است . نخست کمالات معنوی ایشان است ، تا آنجا که پیامبر (ص) خداوند را به دلیل ازدواج و عشق ورزیدن به خدیجه (ع) سپاس گفته ، و محبت به او را روزی الهی می داند ! این بیان گر دستیابی حضرت خدیجه (ع) به مراتبی است که پیامبر دارای خلق عظیم (ص) او را هم نما و هم سنخ خود یافته ، شخصیت و مکارم اخلاق او را ستوده است .

مورخان بدون اختلاف معتقدند که پیامبر (ص) به دلیل جایگاه برجسته خدیجه (ع) در زمان حیات ایشان نه با زن دیگری ازدواج کرد و نه کنیزی اختیار نمود . این یگانگی یکدلی و پیوستگی به اندازه ای بود که فقدان خدیجه (ع) بر پیامبر (ص) بسیار گران آمد ، تا آنجا که بر جان حضرت ترسیدند. این احساس مهر آمیز پیامبر (ص) با گذر زمان فروکش نکرد و رسول خدا (ص) همواره از خدیجه (ع) یاد می کرد . روزی رشک مرا بر آن داشت که بگویم چنان از او یاد می کنی که گویی در دنیا زن دیگری جز خدیجه (ع) نبوده است . حضرت فرمود : خدیجه (ع) چنین بود .

خدیجه رفتار فروتنانه و سرشار از محبتی نسبت به پیامبر (ص) داشته است به گونه ای که بر خلاف برخی از همسران پیامبر (ص) هرگز سبب خشم و ناراحتی پیامبر (ص) نشد و پیامبر (ص) هرگز با ایشان قهر نکرد و ایشان را مورد عتاب قرار نداد . دوم اینکه این تغییر پیامبر (ص) ناظر به کارنامه پر افتخار حضرت خدیجه (ع) و نقش ایشان در گسترش اسلام و یاری پیامبر (ص) با جان و مال و عواطف خود چون سبقت حضرت خدیجه (ع) در ایمان بوده است . این احساس پیامبر (ص) تنها به دلیل کمالات معنوی و فضایل اخلاقی او نبود . بلکه پیامبر گسترش اسلام و محو خرافه پرستی و کفر و گمراهی را مدیون ایثار او می دانست . گواه این مطلب رفتار پیامبر (ص) در یکی از حساس ترین فرار های تاریخ اسلام است . رسول خدا (ص) در روز فتح مکه پرچم خود را در حجون جوار قبر خدیجه (ع) برافراشت . برای آن حضرت چادری چرمینه در آنجا زدند و رسول خدا (ص) حاضر نشد در شهر مکه ساکن شود و همواره در حجون بود و از آنجا به مسجد الحرام می آمد .

فهرست کتاب ام المومنین خدیجه (ع)

فهرست کتاب ام المومنین خدیجه (ع)

 

بایسته های پژوهش در تاریخ اسلام

توجه به اسرائیلیات تاریخی

توجه به نقش غالیان اهل سنت

توجه به جعلیات مورخان زبیری

توجه به منابع مستقل و آزاد

توجه به تحلیل های منطقی خاورشناسان

توجه به آسیب های جمود بر مشهورات

دقت در گزارش های مرتبط با اهل بیت (ع)

مظلومیت تاریخی حضرت خدیجه (ع)

بیوه بودن حضرت خدیجه (ع)

پیرزن و سالخورده بودن حضرت

مخالفت خویلد با این ازدواج

عشق یک سویه در این ازدواج

روش پژوهش و تحلیل نگارنده

 

فصل اول : خدیجه (ع)

خدیجه (ع) در شب معراج

فتمثل لها بشرا سویا

میهمان مائده آسمانی

خانه ای ویژه در بهشت

از برترین شخصیت ها

بهترین زن آسمان و زمین

سرمشق جهانیان

مایه مباهات پروردگار

برگزیده الهی

با فضیلت ترین زن

جایگاه خدیجه (ع) نزد پیامبر (ص)

 

فصل دوم : طاهره (ع)

تولد

نام گذاری

خانواده بی بدیل

یگانه پرست دوران

زیباترین رخسار

لطافت طبع و شوخ طبعی

زبانزد در پاکدامنی

سرآمد در دانش و خرد

زاهده و عابده روزگار

ثروتمند ترین زن روزگار

مصلح بزرگ اجتماعی

 

فصل سوم : مبارکه (ع)

ازدواج محمد (ص) و خدیجه (ع)

پرورش علی (ع)

بعثت و ایمان خدیجه (ع)

دعوت خویشان در خانه خدیجه (ع)

معراج و باردار شدن به فاطمه (ع)

فاطمه (ع) مونس خدیجه (ع)

تذکر فرزند به مادر

ولادت فاطمه (ع) و فرود آمدن چهار زن بهشتی

نقش خدیجه (ع) پس از اعلام عمومی بعثت

تکذیب و تمسخر مشرکان

نفوذ روز افزون اسلام در جزیره العرب

تحریم اقتصادی و اجتماعی

سفر دایی خدیجه (ع) به یثرب

پیمان عقبه دوم

پایان تحریم ها و نفوذ بیشتر اسلام

شهادت پسران

شهادت ابوطالب (ع)

آزار پیامبر (ص) و شکنجه و هجرت مسلمانان

شهادت خدیجه (ع)

سوگ جانگداز

هجرت پیامبر (ص)

 

فصل چهارم : ام المومنین (ع)

نقش دارایی خدیجه (ع) در پیشرفت اسلام

فرزندان خدیجه (ع) قربانی راه خدا

یادکرد همیشگی پیامبر (ص) از خدیجه (ع)

تلاش پیامبر برای پاسداشت جایگاه خدیجه (ع)

تلاش اهل بیت برای پاسداشت جایگاه خدیجه (ع)

یادآوری انتساب خود به خدیجه (ع)

زنده نگه داشتن یاد حضرت

بیان فضائل حضرت خدیجه (ع)

صلوات و زیارت ماثور حضرت خدیجه (ع)

ستیزه جویی دشمنان اهل بیت (ع)

سخنی با خواننده

 

پیوست ها

فشرده ای از سخنرانی های همایش ملی صدف کوثر

تحریف تاریخ درباره حضرت خدیجه (ع)

تحریف و زدودن فضایل حضرت خدیجه (ع) در کتاب ها

کتمان یگانه پرستی حضرت خدیجه (ع)

بیوه نمایان حضرت خدیجه (ع)

افسانه دامادی عثمان

بازتاب نیافتن ایثار مالی حضرت خدیجه (ع)

بزرگ نمایی در سن حضرت خدیجه (ع)

کوچک نمایی آثار وجودی حضرت خدیجه (ع)

 

حضرت خدیجه (ع) در منابع اهل سنت

در منابع روایی

اسوه هدایت

برترین همسر پیامبر (ص)

جایگاه رفیع در میان بهشتیان

در کتب تاریخی

شخصیت و جایگاه اجتماعی حضرت خدیجه (ع) پیش از ازدواج با پیامبر (ع)

یکتاپرستی راز ازدواج با پیامبر (ص)

خدمات خدیجه (ع) پس از بعثت

تصدیق رسالت پیامبر (ص)

حمایت معنوی و عاطفی از پیامبر (ص)

ایثار در حمایت از جان پیامبر (ص)

حمایت مالی از دین الهی

مادری فرزندان پیامبر (ص)

ایثار جان در حمایت از پیامبر (ص)

در کلام اندیشمندان اهل سنت

 

نخستین شهیده امت اسلامی

مرگ در آب گل آلود یا شهادت ؟

چگونگی شهادت

گمانه نخست : شهادت در اثر تحریم اقتصادی

گمانه دوم : ترور پس از پیروزی در جنگ اقتصادی

گمانه سوم : حمله مستقیم مشرکان به حضرت

گمانه چهارم : حمله های مشرکان به خانه حضرت

گمانه پنجم : هجوم لیله المبیت

صحیح ترین قول

سال شهادت

سال هشتم

سال دهم

ماه شهادت

معتبرترین قول

روز شهادت

شهادت همدمان با هجرت پیامبر (ص)

الف ) هم زمان با هجرت به مدینه

ب ) سه سال پیش از هجرت

راز اصرار بر توقف سه ساله پیامبر (ع) در مکه

نخستین شهیده امت اسلامی

حاصل سخن

منابع

مهم ترین اعلام

نظرات کاربران درباره کتاب ام المومنین خدیجه (ع)

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب ام المومنین خدیجه (ع) نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب ام المومنین خدیجه (ع)

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 100,000 ریال
وضعیت موجودی موجود
وزن 450 گرم