کتاب قضاوت های امیر المومنین علی (ع)

قضاوت های امیر المومنین علی (ع)

به قلم شیخ محمد تقی شوشتری

 

شناسنامه کتاب                                                              

 

ناشر: جمال

موضوع: قضاوت های امیر المومنین (ع)

مولف: علامه شیخ محمد تقی شوشتری

مترجم: صادق طالبی مازندرانی

شمارگان : 5000

تعداد صفحه: 256

نوع کاغذ: خارجی

شابک : 1-228-202-964-978

کتاب قضاوت های امیر المومنین علی (ع)

نمونه متن کتاب قضاوت های امیرمومنان حضرت علی (ع)

 

بازجویی از مردان

امیر المومنین (ع) وارد مسجد شد . جوانی گریان که شماری او را تسلیت می گفتند نزد امیر المومنین (ع) آمد . حضرت علی (ع) از او پرسید : چرا گریه می کنی ؟

جوان گفت : ای امیر المومنین (ع) حکم شریح قاضی علیه من باعث گریه ام شده است . پدرم با گروهی به سفر رفت . همراهانش برگشتند و پدرم برنگشت . همراهان پدرم به من گفتند : پدرت در سفر مرد . پرسیدم : اموالش کجاست ؟ گفتند : مالی نداشت . آنان را نزد شریح قاضی بردم ؛ اما آنان نزد شریح قاضی سوگند یاد کردند که پدرم در سفر مرد و اموالی نداشت ، با این که می دانم پدرم اموال زیادی همراه خود به سفر برد .

امیر المومنین (ع) به آنان فرمود : نزد شریح قاضی بروید . حضرت علی (ع) نیز نزد شریح قاضی رفت و از او پرسید : حکم تو بر چه اساسی بود ؟ شریح پاسخ داد : این جوان مدعی بود پدرش از سفر برنگشت . از اینان پرسیدم : پدرم کجاست ؟ پاسخ دادند : مرد . پرسیدم : اموالش کجاست ؟ گفتند : اموالی نداشت .

از جوان پرسیدم : آیا بینه ای برای ادعای خود داری ؟

جوان گفت : نه . اینان که منکر دارایی پدر این جوان بودند ، قسم خوردند و من آنان را آزاد کردم .

امیر المومنین (ع) فرمود : هرگز در این موارد این گونه قضاوت نکن ! شریح پرسید : پس چگونه قضاوت کنم ؟

امیر المومنین (ع) فرمود : قسم به خدا ، اکنون چنان قضاوت کنم که تاکنون غیر از داوود پیامبر (ع) کسی قضاوت نکرده باشد . سپس امیر المومنین (ع) به قنبر فرمود : به ماموران بگو بیایند . ماموران آمدند . حضرت علی (ع) ماموران را مراقب مظنونان قرار داد . سپس به چهره های آنان خیره شد و گفت : می پندارید من نمی دانم چه بلایی سر پدر این جوان آورده اید ؟ فکر می کنید من خبر ندارم ؟ سپس به ماموران دستور داد چهره های آنان را بپوشانند و آنان را از یکدیگر جدا سازند . ماموران صورت های آنان را با لباس هایشان پوشاندند و هر یک را کنار ستونی از ستون های مسجد نشاندند . سپس امیر المومنین (ع) به منشی خود ، عبدالله بن رافع گفت : قلم و کاغذ آماده کن .

حضرت علی (ع) بر کرسی قضاوت نشست . مردم نیز رو به روی او نشستند . امیر المومنین (ع) به مردم فرمود : هرگاه تکبیر گفتم ، شما نیز تکبیر بگویید . سپس به مردم دستور داد از دادگاه بیرون بروند . حضرت علی (ع) یکی از مظنونان را احضار کرد و صورتش را باز کرد . سپس به عبدالله بن ابی رافع گفت : اقرار او را بنویس . حضرت علی (ع) از او بازجویی کرد و سوال هایی درباره روز ماه و سال سفر ، محل فوت پدر جوان ، بیماری پدر جوان و مدت بیماری او و روز مرگ او پرسید . مظنون به همه سوال ها جواب داد . سپس حضرت علی (ع) پرسید : چه کسی او را غسل داد و کفن کرد ؟ با چه پارچه ای او را کفن کردید ؟ چه کسی بر او نماز خواند ؟ چه کسی او را در قبر گذاشت ؟ مظنون به همه سوال ها جواب داد . بازجویی که تمام شد ، حضرت علی (ع) الله اکبر گفت . مردم با شنیدن صدای حضرت علی (ع) الله اکبر گفتند . مظنون های دیگر با شنیدن صدای الله اکبر خیال کردند رفیقشان واقعیت را گفته است . حضرت علی (ع) دستور داد صورت مظنون اول را پوشانده و مظنون دوم را آوردند. مظنون دوم را روبه روی حضرت علی (ع) نشاندند و صورتش را باز کردند . حضرت علی (ع) به وی گفت : می پنداری من نمی دانم چه جنایتی کرده اید ؟! مظنون دوم که فکر می کرد رفیقش به همه چیز اعتراف کرده است . گفت : ای امیر المومنین (ع) من با اینان بودم ولی راضی به کشتن پدر این جوان نبودم . سپس تمام ماجرا را شرح داد . سپس حضرت علی (ع) دیگر مظنونان را احضار کرد و از آنان بازجویی کرد و همه آنان اقرار به کشتن پدر جوان و تصرف اموالش کردند . حضرت علی (ع) آنان را به پس دادن اموال پدر جوان به او و تاوان خون او ( قصاص یا دیه ) محکوم کرد .

جوان و قاتلان پدرش درباره میزان دارایی پدر جوان با هم اختلاف پیدا کردند . امیر المومنین (ع) انگشترهای آنان را گرفت و همراه انگشتر خود در کیسه قرار داد و گفت : هر که انگشتر مرا از کیسه بیرون آورد ، حق با اوست ؛ زیرا انگشترم سهم خداست و سهم خدا اشتباه نمی کند . ( صفحه 42 کتاب قضاوت های امیر المومنین علی (ع) )

 

اجبار به طلاق

زن جوانی از امیر المومنین (ع) پرسید آیا زن شوهردار می تواند با اجازه پدرش با مرد دیگری ازدواج کند ؟

فرادی که در آن جا حضور داشتند ، گفتند نه !

امیر المومنین (ع) به زن گفت : شوهرت را نزد من بیاور . زن شوهرش را نزد امیر المومنین (ع) آورد . حضرت علی (ع) به شوهر آن زن دستور داد زن خود را طلاق بدهد . او نیز پذیرفت و زن خود را طلاق داد و هیچ اعتراضی نکرد . امیر المومنین (ع) درباره علت دستور به طلاق فرمود : شوهر این زن عنین ( ناتوان جنسی ) است . شوهر آن زن نیز اقرار کرد که عنین است .

سپس امیر المومنین (ع) آن زن را چون باکره بود بدون این که عده نگه دارد به ازدواج مرد دیگری در آورد . منظور از طلاق در این جا ، معنای لغوی آن یعنی رها شدن است ؛ زیرا عنین بودن مرد ، سبب فسخ عقد از سوی زن می شود و طلاق در این جا لازم نیست . ( صفحه 148 کتاب قضاوت های امیر المومنین علی (ع) )

 

قبر هود

در نخیله ، قبر بزرگی بود که یهودی ها مرده های خود را در اطراف آن دفن می کردند . امیر المومنین (ع) پرسید : مردم درباره این قبر چه می گویند ؟ امام حسن (ع) فرمود : می گویند این قبر هود (ع) پیامبر خدا است . هود پس از سرپیچی قومش از دستورهای او به این جا آمد و در همان جا هم فوت کرد و به خاک سپرده شد.

امیر المومنین (ع) فرمود : دروغ می گویند. من می دانم این قبر کیست . این قبر یهودا ، پسر بزرگ یعقوب (ع) است . سپس امیر المومنین (ع) فرمود : آیا کسی را می شناسید که این منطقه را به خوبی بشناسد ؟

پیرمردی را نزد آن حضرت آوردند . امیر المومنین (ع) از او پرسید : خانه ات کجاست ؟ او گفت : در ساحل دریا .

امیر المومنین (ع) پرسید : چقدر با کوه سرخ فاصله دارد ؟

پیرمرد جواب داد : نزدیک آن است .

امیر المومنین (ع) از او پرسید : قوم تو درباره ان چه می گویند ؟

پیرمرد جواب داد : می گویند قبر ساحر آن جاست .

امیر المومنین (ع) فرمود : دروغ می گویند. آن جا قبر هود است و این جا قبر یهودا . ( صفحه 216 کتاب قضاوت های امیر المومنین علی (ع) )

فهرست کتاب قضاوت های امیر المومنین علی (ع)

فهرست کتاب قضاوت های امیر المومنین (ع)

 

فصل اول – قضاوت های ویژه

تو ارباب من نیستی ، من ارباب تو هستم !

او مادر من است !

دومادر برای یک نوزاد

 

فصل دوم – نیرنگ

نیرنگ رفیق

نیرنگ زن

 

فصل سوم – شیوه های کشف جرم

بازجویی از زنان

بازجویی از مردان

تناقض در گفتار شاهدان

 

فصل چهارم – توبه از اقرار بهتر است

اقرار مرد به زنا

اقرار زن به زنا

اشک فرشته

 

فصل پنجم – دشوار

مشخص نبودن قاتل

غرق شدن در فرات

طعمه شیر

نشگون

امانت

 

فصل ششم – مردم آزاری

زن هوس باز

مردم آزاری

 

فصل هفتم – جرم و مجازات

یک جرم و پنج مجازات متفاوت

نابالغ

اعتراف عمر به نادانی

اقرار با تهدید

دزدی

دزد سابقه دار

بخشش

 

فصل هشتم – پیچیده

فرزند سفید پوست زن و مرد سیاه پوست

فرزند ناخواسته

تولد پیش از نه ماهگی

حاملگی دختر

معاینه دختران

پذیرش ادعای زن

دیوانه

اضطرار

دشنام

 

فصل نهم – دو کیفر برای یک مجازات

لواط

شراب خواری

 

فصل دهم – صد قضاوت

پیشوای حق کیست ؟

گواهی مرد بی ریش

زنای کنیز

خطای کودک

دیه قتل خطایی و وصیت به ثلث اموال

خطای عمر

کور کردن

زمان اجرای حد برخی زنان

کیفر ورود به حریم شخصی مرد در خانه

فرار از مرگ در حکم سنگسار

از زنان بپرسید !

تایید نظر پسر

چهار شاهد

اسلام

طلاق کنیز

ناتوانی عثمان از پاسخ به پرسش فقهی

سگ و گوسفند

بره ای که شیر خوک خورده

نذر پیاده رفتن به مکه

کمبود فقیر

معاونت و مباشرت در قتل

کیفر فشار

ماهی در شکم ماهی

حیوان نجاست خوار

سر بریدن سریع حیوان

تدلیس

فسخ عقد نکاح برده

فسخ عقد نکاح عنین

حرمت ازدواج با مادر زن

مسلمان شدن زن مجوسی

شرط مخالفت عقد

مهریه در طلاق قبل از آمیزش

کفن دزد

تن ندادن به وظایف زناشویی

قرار داد مکاتبه

ام ولد

بهره چشم دوست

وصیت ، به ارث می رسد

شهادت دزد پشیمان

وقف

دیه

اقرار زناکار

حدقذف

اشتباه در اجرای حد

دزدی از مال شراکت

دستگیری دزد در خانه

دزدی از جیب لباس

دزدی برده از اموال ارباب

اجرای سه حد

قسم در حد

قصاص مامور اجرای حد

زمان پرداخت دیه

مرگ در اثر اجرای حد

تهمت به جمع

فروش شتر و استثنای سرو پوست آن

امانت و ضمانت

سایبان بین دو خانه

نامه قاضی به قاضی دیگر

تازیانه دو سر

مقتول یک دست

حق قصاص برای فرزندان نابالغ مقتول

گواهی یهودی

گواهی مسیحی

فحش

خرید و فروش ماهی در تور

طواف چهار دست و پا

جعل مهر خلیفه

بچه در شکم مادر مرده

فرزند مرده در شکم مادر

ارث کافر و ورثه مسلمان

 

فصل دوازدهم – پرسش های دشوار

سخنرانی بی الف

فرق ها

زبان

فرار از قضا به سوی قدر

قضا و قدر

پرسش های یهودی

روی خدا

پرسش های رفیقان یهودی پیامبر (ص)

پاسخ به پرسش های قیصر

سلونی قبل ان تفقدونی

فلسفه بخشی از نماز

نشان خداشناسی

شبیه میوه بهشتی در دنیا

معنای لا حول و لا قوه الا بالله

دویدن پشت سر زمامداران

نخستین نعمت خدا

پرسش های عمر از حضرت علی (ع)

دوقلوهایی 50 و 150 ساله که در یک روز مردند !

نه روز ، نه شب !

 

فصل سیزدهم – پرسش های ادیان آسمانی

پرسش های کعب الاحبار یهودی

پرسش های ابن کوا

پرسش های یهودی

پرسش های راس الجالوت

پرسش های یهودیان از عمر

پرسش های قیصر

پرسش های یهودی از اعداد

خشم عمر از سخنان حذیفه

پرسش های پادشاه روم

حضرت یونس (ع) در شکم ماهی

عصای حضرت موسی (ع)

پرنده حضرت عیسی (ع)

 

فصل چهاردهم – پرسش های عجیب

بسیار عجیب

زایمان در شب زفاف

اجبار به طلاق

عبادت عجیب

باطل بودن نماز در پشت بام کعبه

 

فصل پانزدهم – ادبیات

صرف و نحو

لغت شناسی

 

فصل شانزدهم – بصره ، نزدیک آب و دور از آسمان

 

فصل هفدهم – ریاضی

پول نان

پول شتر

کوچک ترین مضرب مشترک اعداد 9

تقسیم بیت المال بصره

 

فصل هجدهم – آسمان و زمین

جو

زمین

ستارگان و خرافات

 

فصل نوزدهم – تغذیه و بهداشت

 

فصل بیستم – نشانه ها

پسر و دختر

رشد کودک

ناتوانی جنسی

آثار فرزنددار شدن در دوران پیری

روان شناسی کودک

 

فصل بیست و یکم – انسان های به هم چسبیده

کودک دارای دو سر و یک کمر

مرد دارای دو سر

خنثی

تولد دو کودک به هم چسبیده ، یکی مرده و دیگری زنده

 

فصل بیست و دوم – قرعه

نوزاد از آن کیست ؟

برده و آزاد

وصیت به آزادی یک سوم بردگان

قرعه برای قسم

...

فصل چهل و ششم – سیاست

مقاومت ایرانی ها در برابر لشکر عمر

جنگ با روم

اسیران عراقی

مبدا تاریخ اسلامی

سهم خلیفه از بیت المال

فرش بهار کسری

نماز میت و دفن پیامبر (ص)

 

فصل چهل و هفتم – فریب

حیله عمر وعاص

ادعای مغیره

 

فصل چهل و هشت – غلو

من بنده ام

من پروردگار نیستم

صورت بر خاک

عبدالله بن سبا

 

فصل چهل و نهم – تفاوت جنگ ها

جنگ جمل و جنگ صفین

اسیران شام

 

فصل پنجاهم – شگفتی ها

این مادر توست ، نه زن تو !

جنازه ای در مسجد

 

فصل پنجاه و یکم – پایان

نخستین فتنه

پشیمانی ابوبکر

نظرات کاربران درباره کتاب قضاوت های امیر المومنین علی (ع)

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب قضاوت های امیر المومنین علی (ع) نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب قضاوت های امیر المومنین علی (ع)

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha

برچسب های مرتبط با کتاب قضاوت های امیر المومنین علی (ع)

پشیمانی ابوبکر جنازه ای در مسجد اسیران شام سهم خلیفه از بیت المال مبدا تاریخ اسلامی اسیران عراقی روان شناسی کودک ناتوانی جنسی پسر و دختر صرف و نحو باطل بودن نماز در پشت بام کعبه عبادت عجیب اجبار به طلاق زایمان در شب زفاف سوال از امیر المومنین پرسش های عجیب حضرت یونس (ع) در شکم ماهی پرنده حضرت عیسی (ع) عصای حضرت موسی (ع) پرسش های ادیان آسمانی نخستین نعمت خدا شبیه میوه بهشتی در دنیا فلسفه بخشی از نماز گواهی یهودی امانت و ضمانت قصاص مامور اجرای حد قسم در حد دزدی برده از اموال ارباب دزدی از جیب لباس احکام اسلامی دستگیری دزد در خانه دزدی از مال شراکت اشتباه در اجرای حد اقرار زناکار کفن دزد شرط مخالفت عقد داستان های از امیر المومنین مسلمان شدن زن مجوسی حرمت ازدواج با مادر زن فسخ عقد نکاح عنین فسخ عقد نکاح برده صد قضاوت امام علی (ع) صد قضاوت داوری های امام علی (ع) داوری های امیر المومنین (ع) داستان های از امام علی (ع) داستان های قضاوت امام علی داستان های از امامان داستان های مذهبی داستان های دینی داستان قضاوت های امام علی (ع) قضاوت های امیر المومنین (ع) کتاب های امیر المومنین (ع) خرید پستی کتاب فروش عمده کتاب فروش کتاب خرید کتاب خرید عمده کتاب خرید اینترنتی کتاب مذهبی خرید انلاین کتاب خرید اینترنتی کتاب فروشگاه اینترنتی کتاب زرین فروشگاه اینترنتی کتاب فروشگاه کتاب انتشارات جمال کتاب های مرتبط با امیر المومنین امام علی (ع) کتاب کتاب های شیخ محمد تقی شوشتری کتاب قضاوت های امیر المومنین کتاب قضاوت های امام علی کتاب قضاوت های امیر المومنین علی (ع)
قیمت: 90,000 ریال
وضعیت موجودی موجود
وزن 320 گرم