کتاب کلیات روش تحقیق

کلیات روش تحقیق کاربردی 

 

شناسنامه کتاب                                                              

 

ناشر: مشهور

موضوع: تحقیق ، روش شناسی

مولف: محمد رضا قاسمی

شمارگان : 1000

تعداد صفحه: 128

نوع کاغذ: خارجی

شابک : 0-472-538-964-978

کتاب کلیات روش تحقیق

نمونه متن کتاب کلیات روش تحقیق :

 

فصل اول ( ساختار مفاهیم و کلیات پژوهش )

تحقیقات علمی از نظر انجام

از این لحاظ که پدیده ای در گذشته رخ داده و در زمان حال بر روی آن پژوهش انجام میدهیم و یا اینکه در زمان حال آغاز و تا آینده ادامه دارد می توان پژوهش های را به پنج دسته تقسیم نمود.

الف ) پژوهش مقطعی : این پژوهش ها برای توصیف ویژگی ها ، نگرش ، عقاید ، اندیشه ها و رفتار افراد در یک جامعه آماری در یک مقطع زمانی معین بکار میرود مثل ویژگی های اعتقادی جوانان دهه 60 در ایران

ب ) پژوهش طولی : این پژوهش ها یک پدیده را در طول زمان بررسی تا تغییرات بر حسب زمان مشخص گردد . به طور مثال : تغییرات رفتاری جوانان در سه دهه اخیر در ایران

ج ) پژوهش آینده نگر : در این نوع پژوهش علت شروع پدیده در زمان حال مطالعه و شناسائی معلول های احتمالی در آینده مورد بررسی قرار میگیرد به طور مثال : بهبود شرایط کاری کارکنان و ارتباط آن با افزایش عملکرد کارکنان در سازمان .

چ ) پژوهش گذشته نگر : در این پژوهش ها پدیده ای در حال حاضر مطالعه و عوامل تاثیر گذار گذاشته بر روی آن مورد مطالعه قرار میگیرد . مثل : عملکرد کارکنان و ارتباط آن با دستور العمل های رفاهی قبلی .

ح ) پژوهش سری زمانی : در پژوهش سری زمانی از گذشته تا آینده یک پدیده مورد مطالعه قرار میگیرد. در این نوع پژوهش گاهی یک پدیده یا گروه مورد مطالعه قرار میگیرد و گاهی چند پدیده یا گروه به طور مثال : عاشورا از آغاز تا فرجام و پیامدهای آن . ( صفحه 30 کتاب کلیات روش تحقیق کاربردی )

 

کلیات و روش انجام پژوهش

فصل اول پایان نامه با عنوان کلیات پژوهش به معرفی پژوهش می پردازد . محتوای کلی فصل اول پایان نامه را معمولا همان پروپوزال یا طرح تفصیلی تشکیل می دهد که به صورت مشروح تر در این فصل می آید . این فصل ، حکم نقشه راه را برای پژوهشگر داشته و نباید از این مسیر خارج شود بلکه در همان چارچوب و قالب می تواند مانور دهد .

فراموش نکنید که بر خلاف پروپوزال که زمان افعال آینده اند ، هنگام تدوین پایان نامه و رساله ، زمان ها باید به صورت گذشته بیان شوند . در صورتی که در مرحله پروپوزال ، محتوا ، بخوبی تدوین شده باشد ، معمولا در نگارش فصول اولیه مشکل جدی وجود نخواهد داشت . فقط مطالب جدیدی را که پس از تصویب پروپوزال یافته اید ، باید به این بخش اضافه شود .

 

محتوای فصل اول پایان نامه :

بعد از چکیده ، فصول اصلی شروع میشوند که صفحه اول آن با شماره گذاری عدد (2) خواهد بود ، ولی بر روی صفحه اول فصل که نام فصل بر آن درج می شود ، نوشته نمیشود . حداقل محورهایی که این فصل لازم است مطرح شود به شرح زیر است :

مقدمه ( در پایان مقدمه فصل بندی پایان نامه را بهتر است معرفی نمائیم )

بیان مساله پژوهش

سوالات پژوهش ( سوال اصلی و سوالات احتمالی ویژه یا فرعی )

فرضیه های پژوهش ( به ازای هر سوال حداقل یک فرضیه )

اهمیت و ضرورت تحقیق

کاربرد تحقیق

روش تحقیق

پیشینه تحقیق

محدودیت ها و مشکلات تحقیق

اهداف پژوهش

تعاریف مفاهیم و اصطلاحات

 

فصل دوم : ادبیات و مبانی نظری تحقیق

معمولا از فصل دوم پایان نامه تحت عناوینی چون بررسی مبانی تحقیق ، بررسی مبانی نظری پژوهش یا بررسی ادبیات موضوع و ... نام برده می شود و تقریبا بخش زیادی از پایان نامه را به خود اختصاص می دهد . توجه به نکات زیر در نگارش این فصل حائز اهمیت است .

توصیه می شود فصل (2) به دو بخش اصلی تقسیم شود . در بخش اول این فصل لازم است پژوهشگر ابتدا به مرور نتایج و یافته های تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در حوزه موضوع بپردازد ( پیشینه تحقیق ) در بررسی تحقیقات قبلی ، محقق باید حداقل به چهار مورد سئوالات یا فرضیات مورد نظر محقق ، مدل مفهومی و ابعاد و شاخص های مورد نظر محقق ، روش پاسخگویی به سوالات یا آزمون فرضیات و شاخص های مورد نظر محقق ، روش پاسخگویی به سوالات یا آزمون فرضیات و یافته های تحقیق توجه نماید و آنرا در فصل (2) پژوهش درج نماید . هدف از بررسی تحقیقات نیز آن است که : اولا محقق کار تکراری انجام ندهد ، ثانیا با توجه به مدل مفهومی مورد استفاده و ابعاد و شاخص های مورد نظر محققان قبلی ، به جامعیت مدل خود بیفزاید . توصیه می شود محقق اولیت بررسی را به تحقیقات جدید بدهد تا به حد کفایت برسد . منظور از حد کفایت نیز حدی است که محقق احساس کند یعنی سایر تحقیقات حرف تازه ای برای گفتن نداشته باشند . همچنین اولویت اول با تحقیقاتی است که در جامعه ای مشابه جامعه آماری محقق مورد بررسی قرار گرفته اند.

هرچقدر محقق در فصل (2) بتواند تحقیقات بیشتری را مورد مطالعه قرار دهد و تئوری های بیشتری را ملاحظه نماید کار وی در فصل (5) که باید به بحث و تبیین نتایج تحقیق خود پرداخته و مشابهت ها و تفاوت های یافته های خود را با تحقیقات مشابه بیان نماید ، آسان تر خواهد بود . همچنین محقق باید بتواند با بهره گیری از نظریه های موجود ، یافته های تحقیق خود را توضیح دهد و بیان نماید چرا نتیجه تحقیق به چنین یافته هایی ختم گردیده است.

شایان ذکر است در پژوهشهای تاریخی باید سیر تاریخی موضوع الزاما بیان گردد . در بخش دوم فصل (2) اقدام به تعریف و تشریح کلید واژگان نماید و سپس به طور اجمالی به مهمترین تئوری ها و مدل های ارائه شده در حوزه موضوع های مورد بررسی بپردازد . لازم است محقق در این بخش تشابه ها و تفاوت های معنایی احتمالی کلید واژه های تحقیق خود را با مفاهیم هم خانواده مشخص نماید. مثلا ، کسی که قرار است در موضوع انگیزش به مطالعه بپردازد باید تفاوت ها و مشابه های آنرا با مفهوم رضایت شغلی مشخص نماید .

قاعده بر آن است که با خاتمه یک پاراگراف ، رفرنس یا رفرنس های مطالب آن پاراگراف بر اساس روش های استاندارد ( که در حال حاضر معمولا روش APA است ) در انتهای پاراگراف یا انتهای هر جمله داده شود .

در فصل (2) مطالب باید منسجم بوده و معنا و منظور واحدی را دنبال نماید یعنی مطالب قبل و بعد باید مکمل همدیگر بوده و با یکدیگر در ارتباط باشد بگونه ای که هر کسی آنرا مطالعه نماید به هدفمندی مطالب پی برده و منظور نویسنده را از مطالب ارائه شده درک نماید و از ارائه مطالب خارج از چهارچوب متغیر ها ، سوالات و ارزیابی فرضیه ها خارج نشود. ( صفحه 88 کتاب کلیات روش تحقیق کاربردی )

فهرست کتاب کلیات روش تحقیق

فهرست کتاب روش تحقیق کاربردی

 

فصل اول : ساختار کلی مفاهیم و کلیات پژوهش

مقدمه

ساختار کلی پایان نامه

بخش پیش از محتوا

ساختار کلی مقاله علمی

چگونه پژوهش را شروع کنیم ؟

مفاهیم و اصطلاحات

چهار گفتمان در تحقیقات علمی

تقسیم بندی تحقیقات علمی

تحقیقات علمی بر اساس فرآیند اجراء

تحقیقات علمی از نظر زمان انجام

تحقیقات علمی بر اساس ماهیت و روش

تحقیقات توصیفی به انواع زیر نیز تقسیم میشوند

شرائط لازم برای اعتبار بالای یک تحقیق تجربی

برای اجرای تحقیقات تجربی میتوان از روشهای زیر استفاده نمود

 

فصل دوم : اجزاء طرح پژوهشی استاد راهنما و استاد مشاور

نگارش طرح پژوهشی

الف ) تعیین مشکل و مساله

ب ) مرور منابع علمی

فوائد طرح پژوهشی

انواع طرح های پژوهشی

الف) تعیین مشکل و مساله

ب ) مرور منابع علمی

فوائد طرح پژوهشی

انواع طرح های پژوهشی

اجزاء طرح پژوهشی

1 – عنوان پژوهش

2 – بیان مساله تحقیق و نگارش آن

3 – مشکل انجام پژوهش

4 – فرضیه

5 – پیشینه علمی و مرور متون مربوط

6 – روش پژوهش

7 – کلید واژه ها

8 – ادبیات نظری تحقیق

اساتید راهنما و مشاور

وظائف اساتید راهنما

 

فصل سوم : روشهای گرد آوری و کد گذاری اطلاعات

مقدمه

اصول مهم در گرد آوری اطلاعات

روشهای گرد آوری اطلاعات

الف ) روش کتابخانه ای

ب ) روشهای میدانی

جامعه آماری

مفهوم نمونه

برآورد حجم نمونه

روش های نمونه گیری

شاخص آماری

پارامتر

قشر یا لایه

ابزار سنجش داده ها

مقیاسها

طیف ها

نقاط ضعف طیف بوگاردوس

روایی و پایایی ابزار سنجش

شیوه های اطمینان از روایی و پایایی ابزار

ابزار روش جمع آوری اطلاعات میدانی

نکات مهم در خصوص پرسشگری

محاسن پرسشنامه

معایب پرسشنامه

انواع روشهای مصاحبه

نکات مهم در مصاحبه

محاسن روش مصاحبه

معایب روش مصاحبه

محاسن روش مشاهده

کدگذاری ، استخراج و طبقه بندی داده ها

 

فصل چهار : نگارش و تنظیم گزارش تحقیق

نگارش و تنظیم گزارش تحقیق

چینش عناصر و ساختار گزارش تحقیق ( پایان نامه )

الف ) چینش عناصر بخش پیش از محتوا

محورها و مطالب اصلی چکیده

ساختار یک مقدمه

ب ) چینش عناصر بخش محتوا

ج ) چینش عناصر بخش پس از محتوا

نگارش و ویرایش گزارش تحقیق ( پایان نامه )

ارجاع دهی یا استناد

انواع ارجاع

ملاحظات ارجاع دهی

 

فصل پنجم : نگارش مقاله علمی

تدوین مقاله علمی

ساختار مشترک مقالات

انواع مقاله

مقالات پژوهشی ( علمی ، پژوهشی )

مقالات مروری

مقالات مروری استدلالی – انتقادی

مقالات مروری فرا تحلیلی

مقالات عمومی – اجتماعی

مقالات استدلالی اجتماعی

مقالات انتقادی اجتماعی

 

فصل ششم : معرفی منابع دیجیتال

منابع برای تحقیق

کتابنامه

نظرات کاربران درباره کتاب کلیات روش تحقیق

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب کلیات روش تحقیق نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب کلیات روش تحقیق

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha

برچسب های مرتبط با کتاب کلیات روش تحقیق

کتاب کلیات روش تحقیق روش تحقیق روش تنظیم پایان نامه نگارش مقاله علمی ساختار کلی پایان نامه کتاب ساختار کلی مقاله علمی چگونه پژوهش را شروع کنیم ؟ چهار گفتمان در تحقیقات علمی تقسیم بندی تحقیقات علمی فروشگاه کتاب فروشگاه اینترنتی کتاب فروشگاه اینترنتی کتاب زرین خرید اینترنتی کتاب فروش اینترنتی کتاب خرید عمده کتاب فروش عمده کتاب کتاب تخصصی کتاب مدیریتی کتاب رشته مدیریت کتاب رشته های مدیریت بازرگانی کتاب تخصصی مدیریت بازرگانی طرح پژوهشی استاد راهنما استاد راهنما استاد مشاور نگارش طرح پژوهشی فوائد طرح پژوهشی عنوان پژوهش اجزاء طرح پژوهشی اساتید راهنما و مشاور وظائف اساتید راهنما روشهای گرد آوری و کد گذاری اطلاعات روشهای گرد آوری اطلاعات روش کتابخانه ای روشهای میدانی جامعه آماری شاخص آماری روش های نمونه گیری محاسن پرسشنامه معایب پرسشنامه نگارش و تنظیم گزارش تحقیق نگارش مقاله تدوین مقاله علمی
قیمت: 90,000 ریال
وضعیت موجودی موجود
وزن 380 گرم