کتاب فلسفه
سایر تصاویر محصول

کتاب فلسفه

فلسفه

مقدمات ، شناخت ، دیالکتیک ، ادراکات حقیقی و اعتباری

برای خرید کتاب با شماره 37838677-025 تماس حاصل نمایید

 

شناسه کتاب                                                                    

 

  • ناشر : دفتر حضرت آیت الله العظمی گرامی قمی

  • موضوع : فلسفه

  • مولف : حضرت آیت الله العظمی گرامی

  • شمارگان : 3000

  • تعداد صفحه : 472

  • نوع کاغذ : خارجی

  • قطع کتاب : رقعی

  • شابک : 2-6-90947-600-978

 

کتاب فلسفه

این کتاب ارزشمند درباره فلسفه می باشد شامل چهار دفتر: مقدمات ، شناخت، دیالکتیک، ادراکات حقیقی و اعتباری می باشد . و مولف آن حضرت آیت الله العظمی گرامی است.، امید که این مجموعه ارزشمند برای اهل معرفت و ایمان مفید واقع گردد.

 

نمونه متن کتاب فلسفه :

 

کثرت مدرکات

توجه دارید که بحث ما در انواع کثرتی است که در ادراکات پیدا می شود. مدرکات یعنی خود اشیاء هم مسلماً کثرتی دارند که از بحث ما خارج است. انسان از حیوان های دیگر و همگی از انواع نباتات و هر یک از نباتات با هم و همه با جمادات و انواع جمادات باهم و عناصر اولیه با یکدیگر . این ها همه با یک دیگر اختلافی دارند و به همین جهت تکثرهائی در اشیاء و جود دارد . منشأ کثرت هم اختلاف و تعدد است و این کثرت ظاهراً مربوط به مدرک است نه ادراک ، لیکن چون ادراکات در صورتی ارزش دارند که نشانگر مدرکات و واقعیات باشند ، این بحث در این جا پیش آمده که آیا واقعاً اشیاء وجود دارد . منشأ کثرت هم اختلاف و تعدد است و این کثرت ظاهراً مربوط به مدرک است نه ادراک، لیکن چون ادراکات در صورتی ارزش دارند که نشانگر مدرکات و واقعیات باشند ، این بحث در این جا پیش آمده که آیا واقعاً اشیاء با یک دیگر اختلاف دارند یا این طور نیست . البته می توان گفت به فرض که اختلاف ذاتی میان اشیاء نباشد ، به مطلبی که درباره ی ادراکات از نظر کثرت حقیقی و اعتباری و کثرت های دیگر گفته می شود ، ضرری نمی رساند . زیرا ما می گوییم مفاهیم ادراکی یا حقیقی هستند که از خارج گرفته شده اند یا مصداق خارجی دارند و یا اعتباری. اما این که مفاهیم حقیقی در تحقق خارجیشان آیا ذاتاً باهم اختلاف دارند و یا اعتباری. اما این که مفاهیم حقیقی در تحقق خارجیشان آیا ذاتاً باهم اختلاف دارند و یا این که اختلافشان در اثار و عوارض است، از این بحث بیرون است.

به هر حال این را هم باید بدانیم که اگر همه ی فعالیت و حیثیت وجودی اشیاء مربوط به ماده ی آن ها باشد و آن هم که در اصل در همه ی اشیاء یکی است ، باید هیچ گونه اختلافی اساسی میان اشیاء نباشد . این اختلافات اساسی و مهم که در یک مرتبه ی وجودی عالم طبیعت، انسان است که در مرز تجرد قرار دارد و یک مرتبه ی دیگر طبیعت سنگ بی جان است، خود گواه این است که غیر از ماده ی فیزیکی اولیه که علت مادی اشیاء پس از ماده ی فلسفی اولیه می باشد ، علت های صوری که فعالیت های گوناگون وجودی هستند (و ماده فقط خاصیت پذیریرش آن ها را دارد) نیز دخالت دارد. آن ها که می خواهند همه ی علل وجودی جهان را منحصر در ماده و علت مادی بدانند ، باید علت این همه اختلافات اساسی جهان را توضیح دهند .

درست است که اجسام از عناصر تشکیل شده اند و عناصر از اتم ها و اتم ها از هسته مرکزی و ذرات اطراف ان و تفاوت عناصر در تعداد الکترون های اطراف هسته نهفته است و به همین جهت تبدیل عناصر را به یک دیگر محال نمی دانند و اگر مس و آهن را به طلا تبدیل نمی کنند به جهت مخارج فراوانی است که در این راه وجود دارد ، لیکن به هر حال جهان غیر از ماده و علت مادی ، علل دیگری نیز دارد که از ان جمله علت صوری است که مربوط به فعلیت هاست ، در برابر علت مادی که قوه ی فعلیت های مزبور می باشد.

 

تحلیل در تصدیقات

با دقت در بخش های گذشته پیوند ادراکات تصدیقی نیز روشن شد.تصدیق ها نیز با هم رابطه ی اکتسابی دارند. هر تصدیق نظری که با فکر  به دست می آید، به تصدیق هایی پایه که برای ما معلوم شده اند یا بدیهی و معلوم بوده اند برمی گردد و به ترتیب معلوم شدنشان، بر پایه ی یکدیگر استوار می شوند. البته یک دسته قصایای بدیهی هم داریم که از یکدیگر اشتقاق پیدا نکرده، بلکه هر کدام پس از حصول استعداد نفس با شهود محسوسات و فعالیت های درونی ذهن، مستقیماً درک شده اند . مثلاً قضیه ی «هر کل از جزء خود بزرگ تر است » از قضیه ی «هر عدد زوج به دو تقسیم می شود» استنتاج نشده است و پیوند نولیدی با یکدیگر ندارند، بلکه هر یک مستقیماً ادراک شده اند ؛ لیکن این دسته قضایای بدیهی به منزله ی سرمایه های ذهنی برای تولید قضایای فکری هستند که مبنای تولید و رابطه ی آن ها قرار میگیرد.

در تصدیقات هم از دو راه (آغاز و یا بررسی وضع موجود) می توان ادراکات را تبیین نمود. می توان گفت پس از پیدایش یک سلسله حسیات و حصول استعداد، ذهن تدریجاً مسائل بدیهی فکری را درک می کند و سپس آن ها را پایه قضایای فکری قرار می دهد. فخر رازی و صدرالمتألهین پیوند قضایا را این طور تبیین کردند و در گذشته اشاراتی از آن ها دیدیم . و می توان گفت وقتی در یکی از ادراکات فکری خود دقیق شویم، خواهیم دید با مقدماتی بدست آمده است و آن ها هم از مقدمات دیگری تولد یافته تا به یکی از قضایای بدیهی برسیم که ریشه ی همه ی آن هاست. و پیش از این گفتیم که زیر بنای همه ی تصدیقات (نظری و بدیهی) اصل امتناع تناقض و اصل هویت است. هرچیزی خودش  است و سلب شیء از خودش محال است. جمع و یا رفع دو نقیض نیز محال می باشد.

 

اصالت وجود

برای اثبات اصالت وجود دلیل هایی ذکر کرده اند و بهترین انها دلیلی است که صدر المتالهین ذکر کرده است و از دقت در خود وجود و اصالتش استدلال می کند و نیازی به مقدمات خارجی ندارد .

دلیل او این است که وقتی در ماهیت و وجود دقت می کنیم به خوبی دریافت می کنیم که ماهین چیزی است که با واقعیت و عدم واقعیت هر دو می سازد . نسبت وجود و عدم با ماهیت یکسشان است.

مثلا انسان حیوان دراک است نه حیوان دراک موجود . حیوان دراک می تواند موجود باشد و ممکن است نباشد .

نفس مفهوم الزاما تحقق و واقعیت را در خود ندارد .

(کتاب فلسفه ، صفحه 95)

 

جهان بینی زیر بناست

وقتی با یک نفر ماتریالیست به ویژه اگر مارکسیست هم باشد رویرو می شویم به زودی متوجه می شویم که روش فکری او لا اقل در مقام مناظره با یک مذهبی تقاوت دارد .

یک نفر مذهبی نوعا از شعور حاکم بر جهان (خدا ) شروع می کند و مشیت و علم و اراده و قانون او را اصل قرار می دهد و همه چیز را در ارتباط با آن تفسیر می کند . ولی یک نفر ماتریالیست نوعا از مسائل اجتماعی شروع می کند .

به هر حال ما از جهان بینی آغاز می کنیم ....

(کتاب فلسفه ، صفحه 127)

 

دیالکتیک

نوعا دیالکتیک را از ریشه دیالگو یونانی که به معنای مباحثه و مناظره است گرفته اند و از این نظر که مباحثه منشا تکامل دانش است دیالکتیک را در معنای تحول و تغییر تکاملی به کار می برند بعضی هم از ریشه دیا به معنای گذر و عبور گرفته اند و به هر حال در این اواخر به روش فکری خاصی که مارکسیست ها معتقدند دیالکتیک گفته اند البته خودشان این اصطلاح را برای مکتب فکریشان انتخاب کرده اند و می خواهند بگویند فقط این روش است که موجب تحول و حرکت تکاملی است و این حرکت را از درون اشیاء و با عبور و گذار از منطقه جنگ و جنگ زده داخلی هر پدیده می دانند و ..

(کتاب فلسفه ، صفحه 245)

 

فهرست کتاب فلسفه

فهرست کامل کتاب فلسفه :

 

فلسفه چیست ؟

علم و فلسفه

تعریف فلسفه

موضوع و هدف فلسفه

هدف

توجه کنید که

مخالفت با فلسفه

روش های مختلف حقیقت یابی

فهرست بحث های فلسفی در سطح کلی

ترتیب عرفانی فلسفه

مقولات

پس از ورود در مباحث فلسفه

چرا از هستی شروع می کنیم؟

فلسفه ی مادی و ایده و زندگی

هستی

هستی در فلسفه متعالیه

اشتراک مفهوم وجود

مبادی فلسفه

وجود غیر از ماهیت است

اصالت وجود یا ماهیت

ماهیت

اصالت وجود

نتایج بحث اصالت وجود

هستی ، حقیقتی است مشکک

تکرار تجلی

موجود معدوم نمی شود

وجود استقلالی و غیر استقلالی

عدم

از کجا تا به کجا

جهان بینی زیر بناست

شناخت

علم حصولی و حضوری

علت شناخت

اقسام شناخت

عامل شناخت حسی

تصور و تصدیق

تقسیم بندی دیگری از شناخت و علوم

آغار شناخت در تصور و تصدیق

1. نظریه تذکر

اصول عقیده ی تذکر افلاطونی

2. نظریه ی حسی

بن بست حسیون

3. نظریه عقلی

نقدی بر عقلیون

4. نظریه حسی انتزاعی

آغاز و انجام انتزاع

توضیحات

تحلیل ادراکات

کثرت مدرکات

تحلیل در تصدیقات

اقسام حمل

جدایی ها

آیا شناخت ، هویت مادی دارد ؟

نظریه ی حکمت متعالی صدرایی

دلیل تجرد شناخت

حدود علم

حدود علم از نظر فلسفه اسلامی

مقدمه

دیالکتیک

روش دیالکتیکی

دیالکتیک سقراط و افلاطون

بررسی دیالکتیک سقراط و افلاطون

دیالکتیک در اروپا

دیالکتیک گورویچ

بررسی نظریه گورویچ

دیالکتیک هگل

بررسی دیالکتیک هگل

دیالکتیک مارکس

اصول دیالکتیک مارکسیسم

1- اصل ارتباط

2- اصل عمومیت حرکت

3-اصل جهش

اصل تضاد

تضاد و تناقض در منطق و فلسفه

تقابل و اقسام آن

معنای دیگر تضاد در فلسفه

تضاد در قرآن

چند تذکر

1-قوه و فعل

2- تناقض در حرکت

3-تناقض در حیات ؟

4- تناقض در دانش آموزی

5-تنااقض در جنگ

6- تناقض در قضایا

7- تعرف الاشیاء باضدادها

8- تضاد منطقی و فلسفی

آیا تضاد عامل حرکت است ؟

تضاد چگونه موجب تداوم فیض است ؟

عامل حرکت در نظر صدر المتالهین

تضاد یا شوق یا تفاعل

نتایج

چند نکته

فرق یک نطریه با یک روش شناخت

دخالت دیالکتیک در شناخت

توضیح

تضاد اصلی و فرعی

تضاد در دوره های تاریخ

دوره های تاریخ انسان در نظر ما

قرآن و ادوار تاریخ

یک سوال

تضاد اقتصادی و حرکت تکاملی

ترتیب صحیح اصول دیالکتیک

آیا شعور مادی است ؟

دیالکتیک در نگاه سطحی

ما چه می گوییم ؟ اصول جهان بینی در نظر ما

اصول و روش شناخت

توصیه

مقدمه

ادراکات حقیقی و اعتباری

اصطلاحات مختلف

بررسی مسائل ساسی اعتباریات

علت اشتباه

رابطه ی اعتبار با حقیقت

اخلاق عملی

اخلاق تفی و اثبات

تحقیق در نفی و اثبات

نظرات .. ؟

بن بست ها و اشکالات

اشکال اول

پاسخ اشکال

اشکال در تفکر و منطق

اشکال دوم

حل اشکال

اشکال سوم

اشکال چهارم

اشکال پنجم

اشکال ششم

پاسخ استدلال ششم

باز هم نصوص مذهبی

باید و هست در عمل فرد

عشق و حکم

تناقض در نصوص مذهبی ؟!

اشکال هفتم

آیا نزاع لفظی است ؟

چرا حساس هستیم ؟

بررسی اخلاق عملی

نتیجه

جهان بینی و ایدئولوژی

انواع اعتباریات

اعتباریات اجتماعی

فهرست اعلام

فهرست آیات

فهرست روایات

از همین مولف

نظرات کاربران درباره کتاب فلسفه

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب فلسفه نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب فلسفه

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: لطفاً تماس بگیرید
وضعیت موجودی نا موجود
وزن 668 گرم