توضیح المسائل آیت الله وحید خراسانی

توضیح المسائل

مطابق با فتاوی حضرت آیت الله العظمی

حاج شیخ حسین وحید خراسانی ( دام ظله )

 

شناسه کتاب                                                                    

 

  • ناشر : مدرسه الامام باقرالعلوم (ع)

  • موضوع : رساله توضیح المسائل

  • مولف : ثقه الاسلام کلینی رحمه الله

  • شمارگان : 5000

  • تعداد صفحه : 604

  • نوع کاغذ : خارجی

  • قطع کتاب : وزیری

  • شابک : 6-2-96596-964-978

توضیح المسائل آیت الله وحید خراسانی

برگزیده ای از کتاب توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی ( حفظه الله)

مساله 184

زمین با سه شرط کف پا و ته کفش را که به راه رفتن یا پا گذاشتن بر زمین نجس شده پاک می کند :

اول : آنکه زمین پاک باشد

دوم : آنکه خشک باشد

سوم : آنکه اگر عین نجس – مانند خون و بول – یا منتجس – مثل گلی که نجس شده – در کف پا یا ته کفش باشد به واسطه راه رفتن یا مالیدن به زمین برطرف شود و نیز زمین باید خاک یا سنگ آجر فرش و مانند اینها باشد و با راه رفتن روی فرش و حصیر و سبه و مانند اینها کف پا و ته کفش نجس پاک نمی شود .

(کتاب توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی ( حفظه الله) ، صفحه 33 )

مساله 733

کسی که وظیفه اش تیمم است اگر برای کاری تیمم کند تا تیمم و عذر او باقی است کارهایی را که باید با وضو یا غسل انجام داد می تواند به جا آورد ولی اگر عذرش تنگی قت بوده یا با داشتن آب برای نماز میت یا خوابیدن تیمم کرده فقط کارهایی را که برای آن تیمم نموده می تواند انجام هد .

(کتاب توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی ( حفظه الله) ، صفحه 131 )

 

شرط چهارم مکان نمازگزار

جای نمازگزار سقفش به اندازه ای که نتواند در آنجا راست بایستد کوتاه نباشد و همچنین به انداه ای که جای رکوع و سجود نداشته باشد کوچک نباشد .

مساله 893 – اگر ناچار شود که در جایی نماز بخواند که به کلی از ایستادن تمکن ندارد باید نشسته نماز بخواند و اگر از رکوع و سجود تمکن ندارد برای آنها با سر اشاره نماید .

(کتاب توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی ( حفظه الله) ، صفحه 162 )

 

چیز هایی که روزه را باطل میکند

مساله 1580

نه چیز روزه را باطل می کند ، هرچند بطلان در بعض آنها بنابر احتیاط است :

خوردن – جماع – استمناء و مقصود از آن این است که انسان با خود یا دیگری کاری کند غیر از جماع که منی از او بیرون بیاید .

دروغ بستن به خدا و پیغمبر (ص) و ائمه معصومین (ع)

رساندن غبار به حلق بنابر احتیاط واجب

فرو بردن تمام سر در آب

باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح

اماله کردن با چیزهای روان

قی کردن

(کتاب توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی ( حفظه الله) ، صفحه 279 )

فهرست توضیح المسائل آیت الله وحید خراسانی

فهرست کامل کتاب توضیح المسائل مطابق با فتاوای حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی ( حفظه الله ) :

 

پیش گفتار

مقدمات ورود به اصول دین

1- لزوم تحصیل معرفت

2- نیاز انسان به دین حق

3- اثر دین در زندگی شخصی

4- اثر دین در زندگی اجتماعی

5- شرف علم به اصول دین

6- شرط رسیدن به معرفت و ایمان به خداوند متعال

راه رسیدن به ایمان به خدا

توحید

عدل

نبوت

نبوت عامه

خصایص پیغمبر

الف . عصمت

ب . معجزه

ج . نبوت خاصه

1- عجز بشر از آوردن همانند قرآن

2- هدایت قرآن

برخی از اعقادات یهودیان

برخی از اعتقادات اختصاصی مسیحیان

3- خبر های غیبی قرآن

احاطه به اسرار خلقت

جاذبه قرآن

عدم اختلاف در قرآن

تربیت عینی و عملی قرآن

اشعه ای از آفتاب حیات آن حضرت (ع)

 

معاد

دلیل عقلی

دلیل نقلی

امامت

الف . حکومت عقل

ب . حکومت قرآن

آیه اول

آیه دوم

آیه سوم

ج . حکومت سنت

حدیث اول

حدیث دوم

شدت ازر

اصلاح امر

شرکت در امر

خلافت

حدیث سوم

حدیث چهارم حدیث پنجم

حدیث ششم

ائمه اثنا عشر (ع)

امام زمان (عج)

دلیل عقلی

دلیل نقلی

خصوصیات حضرت مهدی (عج)

طول عمر آن حضرت (عج)

معجزاتی از حضرت مهدی (عج)

راه بهرمند شدن از آن حضرت در زمان غیبت

فروع دین

الف . نماز

ب. زکات

الف – تعبد

ب- لزوم تقلید از علمای دین

 

فهرست رساله عملیه

احکام تقلید

احکام طهارت

آب مطلق و آب مضاف

1- آب کر

2- آب قلیل

3- آب جاری

4- آب باران

5- آب چاه

احکام آبها

احکام تخلی

استبراء

مستحبات و مکروهات تخلی

 

نجاسات

1-2- بول و غائط

3- منی

4- مردار

5- خون

6-7 – سگ و خوک

8- کافر

9- شراب

10- فقاع

راه ثابت شدن نجاست

چیز پاک چگونه نجس می شود

 

احکام نجاسات

مطهرات

1- آب

2- زمین

3- آفتاب

4- استحاله

5- انقلاب

6- انتقال

7- اسلام

8- تبعیت

9- برطرف شدن عین نجاست

10- استبراء حیوان نجاستخوار

11- غایب شدن مسلمان

12- رفتن خون متعارف

احکام ظرف ها

وضو

وضوی ارتماسی

دعایی که موقع وضو گرفتن مستحب است

شرایط صحت وضو

احکام وضو

چیزهایی که باید برای آن طهارت از حدث داشت

چیز هایی را که وضو را باطل می کند

احکام وضوی جبیره

غسلهای واجب

احکام جنابنت

چیزهایی که بر جنب حرام است

چیزهایی که بر جنب مکروه است

غسل جنابت

غسل ترتیبی

غسل ارتماسی

احکام غسل کردن

استحاضه

احکام استحاضه

حیض

اقسام زنهای حائض

1- صاحب عادت وقتیه و عددیه

2- صاحب عادت وقتیه

صاحب عادت عددیه

4- مضطربه

5- مبتدئه

6- ناسیه

مسائل متفرقه حیض

نفاس

غسل مس میت

احکام محتضر

احکام بعد از مرگ

احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت

کیفیت غسل میت

احکام کفن میت

احکام حنوط

احکام نماز میت

مستحبات نماز میت

احکام دفن

مستحبات دفن

نماز وحشت

نبش قبر

غسلهای مستحب

تیمم

اول از موارد تیمم

دوم از موارد تیمم

سوم از موارد تیمم

چهارم از موراد تیمم

پنجم از موارد تیمم

ششم از موارد تیمم

هفتم از موارد تیمم

چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است

دستور تیمم بدل از وضو یا غسل

احکام تیمم

احکام نماز

نمازهای واجب

نماز های واجب یومیه

وقت نماز ظهر و عصر

وقت نماز مغرب و عشاء

وقت نماز صبح

احکام وقت نماز

نمازهایی که باید به ترتیب خوانده شود

نماز های مستحب

وقت نافله های یومیه

نماز غفیله

احکام قبله پوشانیدن بدن در نماز

شرایط لباس نمازگزار

مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد

چیزهایی که در لباس نمازگزار مستحب است

چیزهایی که در لباس نماز گزار مکروه است

 

مکان نمازگزار

جاهایی که نماز خواندن در آنها مستحب است

جاهایی که نماز خواندن در آنها مکروه است

احکام مسجد اذان و اقامه

ترجمه اذان و اقامه

واجبات و نماز

نیت

تکبیرة الاحرام

قیام (ایستادن)

قرائت

رکوع

سجود

چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است

مستحبات و مکروهات سجده

سجده واجب قرآن

تشهد

سلام نماز

ترتیب

موالات

قنوت

ترجمه نماز

1- ترجمه سوره حمد

2- ترجمه ذکر رکوع و سجود و ذکر هایی که بعد از آنها مستحب است

4- ترجمه قنوت

5- ترجمه تسبیحات اربعه

6- ترجمه تشهد و سلام

تعقیب نماز

صلوات بر پیغمبر (ص)

مبطلات نماز

چیزهایی که در نماز مکروه است

مواردی که می شود نماز واجب را شکست

شکیات

شکهای باطل کننده

شک هایی که نباید به آنها اعتنا کرد

1- شک در چیزی که محل آن گذشته است

2- شک بعد از سلام

3- شک بعد از وقت

4- شک کثیر الشک

5- شک امام و ماموم

6- شک در نماز مستحبی

شک های صحیح

نماز احتیاط

سجده سهو

دستور سجده سهو

قضای سجده و تشهد فراموش شده

کم و زیاد کردن اجزا و شرایط نماز

نماز مسافر

مسائل متفرقه نماز مسافر

نماز قضا

نماز قضای پدر که بر پسر برگتر واجب است

نماز جماعت

شرایط امام جماعت

احکام جماعت

وظیفه امام و ماموم در نماز جماعت

چیزهایی که در نماز جماعت مستحب است

چیزهایی که در نماز جماعت مکروه است

نماز آیات

دستور نماز آیات

نماز عید فطر و قربان

اجیر گرفتن برای نماز

 

احکام روزه

نیت

چیزهایی که روزه را باطل می کند

1- خوردن و آشامیدن

3- استمناء

4- دروغ بستن به خدا و پیغمبر (ص)

5- رساندن غبار به حلق

6- فرو بردن سر در آب

7- باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح

8- اماله کردن

9- قی کردن

احکام چیزهایی که روزه را باطل میکند

آنچه برای روزه دار مکروه است

جایی که قضا و کفاره واجب است

کفاره روزه

جاهایی که فقط قضای روزه واجب است

احکام روزه قضا

احکام روزه مسافر

کسانی که روه برآنها واجب نیست

راه ثابت شدن اول ماه

روزه های حرام و مکروه

روزه های مستحب

مواردی که مستحب است انسان از کارهایی که روزه را باطل می کند خودداری نماید

 

احکام اعتکاف

احکام خمس

1- منفعت کسب

2- معدن

3- گنج

4- مال حلال مخلوط به حرام

5- جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می آید .

6- غنیمت

7- زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد

مصرف خمس

 

احکام زکات

شرایط واجب شدن زکات

زکات گندم و جو و خرما و کشمش

نصاب طلا و نقره

زکات شتر و گاو و گوسفند

نصاب شتر

نصاب گاو

نصاب گوسفند

مصرف زکات

شرایط کسانی که مستحق زکاتند

نیت زکات

مسائل متفرقه زکات

زکات فطره

مصرف زکات فطره

مسائل متفرقه زکات فطره

 

احکام حج

احکام امر به معروف و نهی از منکر

احکام خرید و فروش

مستحبات خرید و فروش

معاملات مکروه

معاملات باطل و حرام

شرایط فروشنده و خریدار

شرایط جنس و عوض آن

صیغه خرید و فروش

خرید و فروش میوه ها

نقد و نسیه

معامله سلف

شرایط معامله سلف

احکام معامله سلف

فروش طلا و نقره به طلا و نقره

مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند

مسائل متفرقه خرید و فروش

احکام شرکت

احکام صلح

احکام اجاره

شرایط مالی که آن را اجاره می دهند

شرایط استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند

مسائل متفرقه اجاره

احکام جعاله

احکام مزارعه

احکام مضاربه

احکام مساغات و مغارسه

کسانی که از تصرف در مال خود ممنوعند

احکام وکالت

احکام قرض

احکام حواله

احکام رهن

احکام ضمان

احکام کفالت

احکام ودیعه ( امانت )

احکام عاریه

احکام هبه

احکام نکاح ( از دواج )

احکام عقد

دستور خواندن عقد دائم

دستور خواندن عقد غیر دائم

شرایط عقد

عیب هایی که به اسطه آنها می شود عقد را بر هم زد

عده ای از زنها که ازدواج با آنها حرام است

احکام عقد دائم

متعه ( ازدواج موقت )

احکام نگاه کردن

مسائل متفرقه زناشویی

 

احکام شیر دادن

شرایط شیر دادنی که علت محرم شدن است

آداب شیر دادن

مسائل متفرقه یر دادن

 

احکام طلاق

عده طلاق

هده زنی که شوهرش مرده

طلاق بائن و طلاق رجعی

احکام رجوع کردن

طلاق خلع

طلاق مبارات

احکام متفرقه طلاق

 

احکام غصب

احکام مالی که انسان پیدا می کند

احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات

دستور سر بریدن حیوان

شرایط سر بریدن حیوان

دستور کشتن شتر

چیزهایی که موقع کشتن حیوانات مستحب است

چیز هایی که در کشتن حیوانات مکروه است

احکام شکار کردن با اسلحه

شکار کردن با سگ شکاری

صید ماهی

صید ملخ

 

احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها

مستحبات و مکروهات خوردن و آشامیدن

احکام نذر و عهد

احکام قسم خوردن

احکام وقف

احکام وصیت

احکام ارث

ارث طبقه اول

ارث طبقه دوم

ارث طبقه سوم

ارث زن و شوهر

مسائل متفرقه ارث

ملحقات

مسائل مربوط به بانکها

اعتبارهای بانکی

نگهداری کالا به وسیله بانک

ضمانت نامه های بانکی

فروش سهام

حواله های داخلی و خارجی

جایزه های بانکی

تحصیل و نقد کردن سفته ها به وسیله بانکها

خرید و فروش ارز ( پولهای خارجی)

حسابهای جاری

خرید و فروش سفته ها

کارهای بانکی

احکام بیمه

احکام سرقفلی

مسائلی از قاعده الزام

احکام تشریح

احکام تلقیح

احکام خیابان هایی که به وسیله دولت احداث می شود

مسائلی در نماز و روزه

واژه ها و اصطلاحات فقهی

نظرات کاربران درباره توضیح المسائل آیت الله وحید خراسانی

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد توضیح المسائل آیت الله وحید خراسانی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره توضیح المسائل آیت الله وحید خراسانی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha

برچسب های مرتبط با توضیح المسائل آیت الله وحید خراسانی

خرید رساله علما خرید رساله آقا خرید اینترنتی رساله رساله کتاب فروش عمده کتاب خرید عمده کتاب فروشگاه اینترنتی کتاب زرین فروشگاه اینترنتی فروش اینترنتی کتاب خرید اینترنتی کتاب فروشگاه کتاب زرین فروشگاه اینترنتی کتاب فروشگاه کتاب رساله توضیح المسائل آیت الله وحید خراسانی مجموعه کتب آیت الله وحید خراسانی کتب آیت الله وحید خراسانی انتشارات مدرسه الامام باقرالعلوم (ع) مدرسه الامام باقرالعلوم (ع) ترجمه اذان و اقامه کیفیت غسل میت احکام کفن میت صاحب عادت وقتیه و عددیه احکام شرعی و غیر شرعی احکام حجاب و عفاف احکام نماز و روزه غسل ارتماسی غایب شدن مسلمان خصوصیات حضرت مهدی (عج) نظر آیت الله وحید خراسانی در رابطه با بانک داری مقدمات ورود به اصول دین دانلود کتاب رساله آقای خراسانی دانلود رساله وحید خراسانی خرید رساله آقای خراسانی نمونه متن رساله آیت الله خراسانی خرید توضیح المسائل آیت الله وحید خراسانی خرید اینترنتی رساله آقای وحید خراسانی رساله آقای وحید رساله آیت الله وحید خراسانی رساله آیت الله وحید رساله آقای وحید خراسانی رساله وحید خراسانی توضیح المسائل آیت الله وحید خراسانی
قیمت: 145,000 ریال
وضعیت موجودی نا موجود
وزن 1350 گرم