کتاب قصه های قرآنی ( جیبی )

قصه های قرآنی ( جیبی )

از خلقت آدم (ع) تا رحلت خاتم (ع)

 

شناسه کتاب                                                                    

 

  • ناشر : آسمان علم

  • موضوع : داستان های قرآنی

  • مولف : سید محمد طهوری

  • شمارگان : 1000

  • تعداد صفحه : 430

  • نوع کاغذ : خارجی

  • قطع کتاب : جیبی

  • شابک : 2-6-92528-600-978

کتاب قصه های قرآنی ( جیبی )

نمونه متن کتاب قصه های قرآنی ( جیبی ):

( از خلقت آدم {ع} تا رحلت خاتم {ص} ):

 

قصه ی حضرت سلیمان بن داوود (ع)

حق تعالی در کلام مجید می فرماید: و السلیمان الربع عاصفه تجری بامره الی الارض التی بارکنا فیها بکل شی عالمین. یعنی: مسخر گردانیدیم برای سلیمان باد را در حالتی که بسیار تند و سخت بود و جاری می شد به امر او بسوی زمینی که برکت داده بودیم در آن و بودیم به همه چیز عالم و دانا.

علی بن ابراهیم روایت کرده است که: این زمین مبارک شام و بیت المقدس بود. من الشیاطین من یغوصون له و یعلمون عملا دون ذالک و کنالهم حافظین و بودند از دیوان و شیاطین جمعی که فرو می رفتند برای او به دریا و نفایس آنها را برای او بیرون می آوردند و می کردند برای او کاری چند غیر از این ساختن شهرها و قصرها و کندن کوه ها و ساختن صنعتهای غریب و بودیم مر ایشان را حفظ کننده از آنکه نافرمانی آن حضرت کنند، یا ضرری به کسی برسانند.

در جای دیگر فرموده است وورث سلیمان داوود و میراث برد سلیمان از داوود مال و علم و پیغمبری را، و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شی ان هذا لهو الفضل المبین و گفت سلیمان: ای گروه مردم! تعلیم کرده شده ایم ما زبان مرغان را و داده شده ایم از هر چیزی بهره ای، بدرستی که این فضل و زیادتی است ظاهر و هویدا.

باز فرموده ایت که و لسلیمان الربح غدوها شهر و رواحها شهر و مسخر گردانیدیم از برای سلیمان باد را که بامداد به قدر یک ماه راه می رفت و پسین به قدر یک ماه راه، و اسلنا له عین القطر و جاری گردانیدیم از برای او چشمه مس را و گفته اند: سه شبانه روز مانند آب از برای او جاری بود و آنچه مردم بیرون می آوردند تا حال از آن مس است و مالجن من یعمل بین یدیه باذن ربه و مسخر گردانیدیم برای او از جنیان جمعی را که کار می کردند در پیش روی او به اذن و امر پروردگار او و من یزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعیر و هر که عدول می کرد از جنیان از امر ما و فرمان آن حضرت نمی برد، می چشانیدیم به او از عذاب آتش سوزنده افروخته آخرت یا دنیا را. چنانکه گفته اند: خدا ملکی گردانیده بود به ایشان که در دستش تازیانه ای بود از آتش و هر که فرمان سلیمان نمی برد آن تازیانه را بر او می زد که می سوخت.

یعلمون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات می ساختند جنیان از برای او آنچه می خواست از قصر ها و بناهای رفیع و مثالها و صورتها و کاسه ها مانند حوضهای بزرگ که نصب کرده بودند و از بسیاری بزرگی آنها را حرکت نمی تواستند داد، اعملو آل داود شکرا و قلیل من عبادی الشکور گفتیم کهک عمل کنید و عبادت کنید ایآل داوود به شکر این نعمتها و اندکی از بندگان من شکر کننده اند. ودر جای دیگر فرموده است که و لقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جدا ثم اناب. بتحقیق که امتحان کردیم سلیمان را و انداختیم بر کرسی او جسدی را پس انابه و توبه کرد به سوی ما، قال رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ینفغی لاحد من بعدی انک انت الوهاب.

گفت پروردگارا ! بیامرز مرا و ببخش مرا ملک و پادشاهی که سزاوار نباشد برای کسی بعد از من بدرستی که توئی بسیار بخشنده، فسخرنا له الریح بامره وخا حیث اصاب. پس مسخر گردانیدیم برای او باد را که جاری می شد به امر او نرم و هموار به هر جا که می خواست.

گفته اند: در اول تند بود که بساط را از جا می کند، در آخر که به راه می افتاد هموار می رفت و بعضی گفته اند که: گاهی چنان بود و گاهی چنین؛ بعضی گفته اند که تند می رفت و هموار بود؛ بعضی گفته اند که همواری کنایه است از آنکه فرمانبردار آن حضرت بود. و الشیاطین کل بنا و غواص و آخرین مقرنین فی الاصفاد و مسخر گردانیدم برای او دیوها را هر بنا کننده ای و هر غوص کننده ای در دریا و دیوهای دیگر را که بر یکدیگر بسته  بودند به زنجیر ها یعنی متردان یکا کافران ایشان که دو و سه و زیاد را با کیدیگر به زنجیر می کشید. هذا عطاونا فامنن او امسک بغیر حساب به او گفتیم که این بخشش ماست مر تو را، خواهی بده به مردم و خواهی نگاه دار که تو را در قیامت بر آن حساب نخواهیم کرد. شیخ طبرسی روایت کرده است که: شیاطین برای حضرت سلیمان (ع) بساطی ساخته بودند از طلا و ابریشم که یک فرسخ در یک فرسخ بود، و برای آن حضرت منبری از طلا در میان بساط می گذاشتند که بر آن می نشست و در دور آن سه هزار کرسی از طلا و نقره بود که پیغمبران بر کرسی های طلا و علماء بر کرسی های نقره می نشستند و بر دور ایشان سایر مردم می نشستند، و بر دور مردم دیوان و شیاطین و جنیان می ایستاند و مرغان ایشان را به بال خود سایه می کردند، و باد صبا آن بساط را بر میداشت و از صبح تا پسین یک ماه را می برد از پسین تا صبح یک ماه را می برد. ( صفحه 330 تا 333 )

فهرست کتاب قصه های قرآنی ( جیبی )

فهرست کتاب قصه های قرآنی ( از خلقت آدم (ع) تا رحلت خاتم (ص) ) :
 
قصه ی حضرت آدم و حوا (ص)
دستور به سجده ملائک و امتناع ابلیس
نافرمانی حضرت آدم و حوا (ص)
فرود آمدن حضرت آدم و حوا (ص) به زمین و داستان آن حضرت تا هنگام وفات ایشان
اولاد آدم (ع) و ایجاد نسل از ذریه آدم
قصه شهادت هابیل (ع)
وفات حضرت آدم (ع) و مدت عمر شریف آن حضرت و وصیت نمودن به حضرت شیث و احوال آن حضرت است
قصه ی حضرت ادریس (ع)
قصه ی حضرت نوح (ع)
ولادت ، وفات ، نام ها ، نقش نگین ، احوال و اولاد آن حضرت (ع)
مبعوث شدن حضرت نوح (ع) بر قوم و آنچه که گذشت
قصه ی حضرت هود (ع)
قصه ی حضرت صالح (ع) و ناقه آن حضرت
قصه ی حضرت ابراهیم (ع) و اولاد امجاد آن حضرت
مدت عمر و فات حضرت (ع)
قصه ی حضرت لوط (ع)
قصه ی حضرت ذوالقرنین (ع)
قصه ی حضرت یعقوب و حضرت یوسف (ع)
قصه ی حضرت ایوب (ع)
قصه ی حضرت شعیب (ع)
قصه ی حضرت موسی و حضرت هارون (ع)
ولادت موسی و هارون (ع)
مبعوث گردانیدن حضرت موسی و حضرت هارون (ع) بر فرعون و اصحاب او
قصه ی حضرت حزقیل (ع)
قصه ی حضرت اسماعیل (ع)
قصه ی حضرت الیاس (ع) و یسع و الیا (ع)
قصه ی حضرت ذوالکفل (ع)
قصه ی اشمویل و طالوت و جالوت
قصه ی حضرت داوود (ع)
ترک اولای حضرت داوود (ع)
قصه ی حضرت سلیمان بن داوود (ع)
قصه ی حضرت زکریا و یحیی (ع)
قصه ی حضرت عیسی بن مریم (ع)
فضایل ، کرامات ، آداب ، سنت ها ، معجزات و مدت عمر آن حضرت
وحی ها خداوند به حضرت عیسی (ع)
قصه ی حضرت یونس بن متی و پدر آن حضرت
قصه ی حضرت محمد (ص)
هجرت پیامبر اکرم (ص)
ورود پیغمبر اکرم (ص) به مدینه
جنگ خندق
ماجرای فدک

نظرات کاربران درباره کتاب قصه های قرآنی ( جیبی )

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب قصه های قرآنی ( جیبی ) نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب قصه های قرآنی ( جیبی )

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha

برچسب های مرتبط با کتاب قصه های قرآنی ( جیبی )

فروش عمده کتاب خرید عمده کتاب فروشگاه کتاب فروشگاه کتاب زرین قم فروش اینترنتی کتاب فروش اینترنتی خرید اینترنتی خرید کتاب فروش کتاب کتاب قصه ی حضرت شعیب (ع) قصه ی حضرت ایوب (ع) قصه ی حضرت یعقوب قصه ی حضرت ذوالقرنین (ع) قصه ی حضرت لوط (ع) قصه ی حضرت ابراهیم (ع) قصه ی حضرت صالح (ع) قصه ی حضرت هود (ع) قصه ی حضرت نوح (ع) قصه ی حضرت ادریس (ع) قصه ی حضرت آدم و حوا (ص) داستان های قرآن فروشگاه کتاب زرین زندگی پیامبران اسلام زندگی پیامبر اسلام ماجرای فدک داستان جنگ خندق ماجرای جنگ خندق جنگ خندق قصه ی حضرت یونس بن متی و پدر آن حضرت حضرت لقمان حضرت محمد (ص) خرید آنلاین کتاب داستان مذهبی خرید اینترنتی کتاب داستان کتاب داستان داستان های قرآنی برای کودکان داستان از قرآن بهترین داستان های قرآنی داستان های زیبای قرآنی خرید آنلاین کتاب داستان قرآنی خرید اینترنتی کتاب کتاب قصه های قرآنی داستان های قرآنی قصه های قرآنی از خلقت آدم (ع) تا رحلت خاتم (ع) خلقت آدم (ع) تا رحلت خاتم (ع) کتاب زرین فروشگاه اینترنتی کتاب فروشگاه اینترنتی فروش کتاب مذهبی فروشگاه اینترنتی کتاب قرآنی
قیمت: 105,000 ریال
وضعیت موجودی موجود
وزن 340 گرم
محصولات مرتبط