کتاب چشمه رستگاری

چشمه رستگاری

مجموعه کاملی از دعوات مشکل گشا ، احراز ، اذکار

اوراد و ختومامات مجرب و تجربه شده

 

شناسه کتاب                                                                    

 

  • ناشر : افق فردا

  • موضوع : سوره ها و آیه های خواص

  • نویسنده : عبد الباسط شعیب زادگان

  • شمارگان : 5000

  • تعداد صفحه : 528

  • نوع جلد : سخت

  • نوع کاغذ : خارجی

  • قطع کتاب : وزیری

  • شابک : 7-2-92742-964-978

کتاب چشمه رستگاری

نمونه متن کتاب چشمه رستگاری

 

دعا

دعا و ذکر شامل استغفار از گناهان، طلب آمرزش، طلب حاجتهای دنیوی و اخروی و بطور کلی هر چه یک بنده آن را می خواهد می شود. ایضا دعا ، خواندن و طلبیدن پروردگار خویش است. حق تعالی در مصحف خویش فرموده (و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند بگو من نزدیکم و دعای دعا کننده را در زمانیکه مرا می خواند جواب می دهم پس باید دعوت مرا بپذیرید و به من ایمان بیاورید تا راه یابند و به مقصد برسند) و نیز می فرمایند (ای رسول ما به بگو که اگر دعای شما نبود خدای به شما توجه و اعتنایی نداشت) ایضا (و پروردگار شما فرمود مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم و اجابت کنم شما را و آنکه از دعا و عبادت من تکبر می ورزند به زودی با ذلت و خواری وارد دوزخ می شود) همچنین (پروردگارم به بندگان خود نزدیک و اجابت کننده خواسته های آنان است) و در سوره ابراهیم آمده (و از هر چیزی که خواستید به شما داد) و نیز از قول حضرت ابراهیم (ع) آمده است (مسلما پروردگار من شنونده و اجابت کننده دعاست) و البته طلبیدن خدای و دعا کردن و نیاز شرایطی دارد و او را با بیم و امید بخوانید، بیم از مسولیتها و امید به رحمتش و نیکی کنید زیرا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است) و شرایط و آداب دیگری که ذکر خواهد شد. پس از تنها خدا را بخوانید و دین خود را برای او خالص کنید هر چند کافران ناخشنود باشند. حضرت رسول (ص) می فرمایند: عاجزترین انسان ها کسی است که از دعا کردن عاجز و ناتوان باشد. ایضا آنحضرت به اصحاب خوی فرودند (آیا شما را سلاحی که از دشمنانتان رهایی می بخشد و روزی تان را زیاد می کنند راهنمایی کنم؛ گفتند: بلی. فرمودند: خدای خویش را شب و روز بخوانید همانا سلاح مومن دعا می باشد. و نیز آن حضرت از دعا کردن بعنوان حربه مومن یاد می کند همچنین حضرت امیرالمومنین (ع) می فرمایند ( دعا سپر مومنین است و هر چه بیشتر دری را بکوبید بالاخره کسی آنرا را بر روی شما باز خواهد کرد ).......( صفحه 7 و 8)

 

اختیارات ایام ماه قمری

الختیارات ایام ماه قمری که در کتاب الدروع الواقیه سید بن طاووس (ره) از حضرت امام صادق (ع) نقل شده است را بیان می نمائیم:

روز اول: روز نیکویی است و حضرت آدم (ع) و حضرت محمد (ص) در این روز خلق شده اند و طلب علم و دانشف زراعت دخول بر سلاطین و امرا، تزویج، خرید و فروش، مسافرت کردن و طلب حوائج در این روز خوب و مبارک است.

روز دوم: روز بسیار مبارکی است و حوا در این روز خلق شده، ایضا این روز شایسته ساختن بناها و عمارت کردن، اختیار نمودن امور بخصوص سفر، طلب حوائج و عمارت کردن است همچنین کسی که در اوائل این روز بیمار گردد بیماری او خفیف و سبک باشد و سریعا بهبود می یابد.

روز سوم: روز بسیار نحس و نامبارکی می باشد و آدم و حوا را در این روز از بهشت بیرون راندند و باید از ملاقات با امرا، خرید و فروش و طلب حوائج در این روز پرهیز کرد و هیچ عملی در این روز خوب نمی باشد و شخص گریخته و فراری به دست نیاید و بیمار رنج و تب بسیار برد.

روز چهارم: این روز برای زراعت و کشاورزی، صید و شکار، ساخت و ساز وتزویج مناسب و نیکوست و مسافرت در این روز مکروه می باشد و هابیل در چنین روزی متولد شده است و شخص گریخته و فراری به دست نیاید ایضا قدم مولود در این روز نیکو و مبارک استو

روز پنجم: نحس مستمری می باشد و قابیل در این روز متولد شده و در همین روز برادر خود هابیل را به قتل رساند و این اولین قتل در تارخ عالم است و کلا انجام هیچ کاری در این روز خوب نمی باشد و مولود قدمش خوب نیست.

روز ششم: در این روز تزویج، طلب حاجات، مسافرت در خشکی و دریا و سعی و تلاش برای انجام کارها نیکو و مبارک است ایضا هرکس در این روز به مسافرت رود به مقصود و مراد خویش خواهد رسید و شخص گریخته، فراری و یا گمشده در این روز زود به دست می آیند و پیدا می شوند قدم نو رسیده نیکو است و کلا انجام هر امر خیری خوب می باشد.

روز هفتم: روز اختیاری شده ای است پس برای انجام هر کاری صالح و نیکوست ایضا خرید و فروش، بنا نهادن ساختمانها، غرس درختان، شروع به کتابت و تالیف و وارد شدن بر امر او حکام نیکو می باشد وقدم نو رسیده خوب و مبارک است.

فهرست کتاب چشمه رستگاری

نمونه فهرست کتاب چشمه رستگاری :

 

فصل اول1 – دعا و آداب آن: دعا – آداب و شرایط دعا – کیفیت و چگونگی دعا – اوقات دعا – مکان دعا – طرقه استفاده از حروف و اسماء الله – در بیان ماههای قمری و تاریخهای نحس و قمر در عقرب

فصل دوم2 – طلب حوائج: طلب حوائج

فصل سوم3 – رزق و روزی و رفع فقر و ادای دین: دعایی برای رزق – مناجات طلب رزق – عملی مجرب برای غنی شدن – دعایی در سجده شکر برای طلب رزق – ختم سوره قدر – دعایی جهت رزق و روزی حلال و دفع بلیات و آفات زمانه – رسیدن خرج و مخارج از غیب – وسعت رزق و روزی – روی آوردن ثروت و دور کردن فقر – آیه ای برای زیاد شدن رزق – دعای حضرت امیرالموئمنین (ع) برای توسعه رزق – ادعیه ای برای فراخی روزی و رفع تنگدستی دعای امام حسن مجتبی (ع) برای توسعه رزق – دعای حضرت زین العابدین (ع) هنگام تنگ شدن روزی بر ایشان – ادعیه امام محمد باقر(ع) برای وسعت رزق – ادعیه امام صادق (ع) برای توسعه رزق و روزی و نجات از فقر و درویشی – دعای امام موسی کاظم (ع) برای فراخی و توسعه روزی – توسل به حضرت جواد (ع) برای وسعت رزق – دعایی در سجده برای زیاد شدن روزی – دعایی در صحیفه برای وسعت رزق – دعای حضرت رضا (ع) برای وسعت رزق – دعایی که پیامبر (ص) برای فراخی روزی به حضرت فاطمه (س) آموختند – دعایی برای ادای قرض و دین – دعایی که طلبکار برای بدست آوردن سرع پولش باید بخواند – دفع فقر و فاقه – ختم سوره واقعه جهت ادای دین و وسعت رزق – دعای امام موسی کاظم (ع) جهت ادای دین – تاثیر سلام در وسعت رزق و ادای دین

فصل چهارم4 – خواب و مسائل مختلفه آن: اعمالی که در هنگام خواب سفارش شده است - شب زنده داری و قیام در شب برای نماز – دعای حضرت امیر الموئمنین (ع) در نیمه های شب – دعای حضرت زین العابدین (ع) در نیمه های شب – ادعیه هنگام بیدار شدن از خواب – شنیدن صدای خروس – دفع احتلام – ایمنی از دزدان – ایمنی از زلزله – ایمنی از جانوران موذی – دفع بیخوابی – هنگام پریدن از خواب – دفع خواب آلودگی – دیدن حضرت رسول (ص) در خواب – رساندن سلام و درود به حضرت محمد (ص) – دیدن حضرت امیرالموئمنین (ع) در خواب – دیدن مکان خود در بهشت – دیدن اموات و گذشتگان در خواب – دیدن عجایب در خواب – دیدن مطالب و مهمات در خواب – دیدن گمشده و شخص غایب در خواب – آگاه شدن از امری پنهانی – هنگام درماندگی و حیران شدن – دیدن آنچه در زندگیش بر او گذشته – دیدن چیزی که باعث خشنودی و مسرت می گردد – دیدن سارق در خواب – فهمیدن خیر و شر کار در خواب – ضرر ندیدن از خوابهای بد و پریشان – چگونگی صحیح بودن خوابها در روزهای ماه – چگونگی صحیح بودن خوابها در روزهای هفته و تعبیر آن – زمانخواب دیدن و کیفیت صحت و تعبیر آن – مبحثی در مورد رویا – رساله ای در تعبیر خواب – تعبیر خواب به طریق حروف بیست و هشت گانه ابجدی

فصل پنجم5 – مسافرت و مسائل مربوط به آن: دعا برای کسی به تنهای به مسافرت می رود – ادعیه هنگام اراده سفر – دعای حضرت امیرالمومنین (ع) هنگام عزم سفر – دعای حضرت صادق (ع) هنگام قصد سفر – دعای حضرت موسی کاظم (ع) هنگام عزم سفر – عزیز شدن و صاحب شدن – دفع شر جن و انس و نترسیدن از چیزی – فوائد حمل عصا در طول سفر – وسایلی که پیامبر در طول سفر همراه خود می بردند – حفظ از آفات و بلیات در سفر – حفظ از شر دزدان و راهزنان در طول سفر – دعا هنگام سفر در روزی نحس – اختیارات ایام برای مسافرت – شروع سفر با صدقه و آیه الکرسی – دعای بعد از صدقه سفر – دعای هنگام خروج برای سفر – ادعیه هنگام شروع سفر – دعا در طول مسافرت – دعا قبل از سوار شدن بر وسیله نقلیه – دعا پس از سوار شدن بر وسیله نقلیه – دعا هنگام سوار شدن بر کشتی – امان از غرق شدن – دعا هنگام پر تلاطم دریا – دعاء هنگام گم کردن راه – موکلین دریا و خشکی برای راهنمای گمشده ها – دعا برای رهایی از سختیها و گرفتاریها – دعای هنگام گم کردن چیزی در سفر – ایمنی از راهزنان در طول سفر – اعمالی که هنگام خوابیدن در سفر باید انجام داد – حفظ جان و مال در سفر هنگام شب – فایده داشتن کمی خاک قبر مقدس امام حسین (ع) درسفر – ایمنی از گرفتاریها و مشکلات – ادعیه هنگام ترسیدن در سفر – خسته نشدن از راه رفتن در طول سفر – دعای هنگام پایین آمدن و بالا رفتن از جایی در سفر – دعای هنگام عبور از پل در طول سفر – دعای هنگام ورود به شهر یا روستا – دعا هنگام ورود به منزلی – دعا هنگام خخرید در سفر – روا شدن حاجات مسافر در شهری غریب و به سامت از سفر بازگشتن – دعا هنگام خروج از منزلی که به آن وارد شده بود

فصل ششم6 – حیوانات و مسائل مربوط مربوطه: دفع ضرر درندگان – حفظ گله گوسفندان از گرگها – دفع مرگ و میر گوسفندان – دفع دهصه چهارپایان – دفع بیماریهای واگیر دار در حیوانات – زیاد شدن شیر حیوانات – گاوی که اجازه دوشیدنش را نمی دهد – جهت بدخویی چهارپایان – جهت وضع حمل اسبان – جهت بهبودی چشم آسیب دیده حیوانات – تعویذی برای حیوانات از چشم بد – تعویزی برای تمامی جنبندگان – دفع چشم زخم از حیوانات – تعویزی برای اسب و سوارکارش – تعویذی به جهت خطا کردن اسب و حفظ از بلیات و آفات – جهت دفع بیماری گوسفندان – دفع مار – دفع عقرب – دفع مار و عقرب – معالجه زهر مار و عقرب و دیگر گزندگان – دفع حشرات موزی (کک، پشه،مگس) – دفع ساس – دفع مورچه – دفع موریانه – دفع موش – دفع سوسک و موش – دفع شپش – دفع زنبورها – حفظ زنبورهای عسل و زیاد شدن عسل آنها – برخی از تاثیرات قمر بر حیوانات – خواص اعضای بعضی از حیوانات

فصل هفتم7 – زراعت و دفع آفات: دفع آفات از مزارع و باغها – دفع کرم و ملخ و چشم بد – دفع مورچه – نیکو شدن محصول و ایمنی از آفات – دع هنگام زراعت – تاثیر قمر بر درختان – جلب باران – دعای زین العابدین (ع) درخواست باران پس از خشکسالی  (استسقاء) – دفع بارانهای سیل آسا – دعا هنگام وزیدن باد – دعا هنگام بارش باران – دفع باد و گرد و غبار – دعا هنگام رعد و برق – دعای حضرت زین العابدین (ع) هنگامی که به ابر و درخشیدن آن نگاه می کردند و صدای رعد را می شنیدند – دفع زلزله – کسوف و خسوف – خاموش کردن آتش

نظرات کاربران درباره کتاب چشمه رستگاری

avatar
سیاح
۱۰ مهر ۱۳۹۶ ۰۹:۴۵:۵۹ ق.ظ
با سلام
ادعیه و دسنوراتی که در این کتاب آمده است مجرب است وباعمل به آنها نتیجه گرفتم.

ارسال نظر درباره کتاب چشمه رستگاری

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha

برچسب های مرتبط با کتاب چشمه رستگاری

چشمه رستگاری کتاب چشمه رستگاری آداب و شرایط دعا کیفیت و چگونگی دعا اوقات دعا مکان دعا دعایی برای رزق مناجات طلب رزق ختم سوره قدر رسیدن خرج و مخارج از غیب وسعت رزق و روزی روی آوردن ثروت و دور کردن فقر آیه ای برای زیاد شدن رزق دعای حضرت امیرالموئمنین (ع) برای توسعه رزق توسل به حضرت جواد (ع) برای وسعت رزق دعایی در سجده برای زیاد شدن روزی دعایی در صحیفه برای وسعت رزق دعای حضرت رضا (ع) برای وسعت رزق دعایی برای ادای قرض و دین دفع فقر و فاقه دعای امام موسی کاظم (ع) جهت ادای دین تاثیر سلام در وسعت رزق و ادای دین اعمالی که در هنگام خواب سفارش شده است شب زنده داری و قیام در شب برای نماز دعای حضرت امیر الموئمنین (ع) در نیمه های شب دعای حضرت زین العابدین (ع) در نیمه های شب ادعیه هنگام بیدار شدن از خواب شنیدن صدای خروس دفع احتلام ایمنی از دزدان ایمنی از زلزله ایمنی از جانوران موذی دفع بیخوابی هنگام پریدن از خواب دفع خواب آلودگی دیدن حضرت رسول (ص) در خواب رساندن سلام و درود به حضرت محمد (ص) دیدن حضرت امیرالموئمنین (ع) در خواب دیدن مکان خود در بهشت دیدن اموات و گذشتگان در خواب دیدن عجایب در خواب دیدن مطالب و مهمات در خواب دیدن گمشده و شخص غایب در خواب آگاه شدن از امری پنهانی هنگام درماندگی و حیران شدن دیدن آنچه در زندگیش بر او گذشته دیدن چیزی که باعث خشنودی و مسرت می گردد دیدن سارق در خواب فهمیدن خیر و شر کار در خواب ضرر ندیدن از خوابهای بد و پریشان چگونگی صحیح بودن خوابها در روزهای ماه چگونگی صحیح بودن خوابها در روزهای هفته و تعبیر آن زمانخواب دیدن و کیفیت صحت و تعبیر آن مبحثی در مورد رویا رساله ای در تعبیر خواب ادعیه هنگام اراده سفر دعای حضرت امیرالمومنین (ع) هنگام عزم سفر دعای حضرت صادق (ع) هنگام قصد سفر فروشگاه کتاب زرین فروشگاه اینترنتی کتاب زرین انتشارات افق فردا خرید اینترنتی کتاب موعودنامه کتاب موعود نامه دفع ضرر درندگان حفظ گله گوسفندان از گرگها دفع مرگ و میر گوسفندان دفع دهصه چهارپایان دفع بیماریهای واگیر دار در حیوانات زیاد شدن شیر حیوانات گاوی که اجازه دوشیدنش را نمی دهد جهت بدخویی چهارپایان جهت وضع حمل اسبان جهت بهبودی چشم آسیب دیده حیوانات تعویذی برای حیوانات از چشم بد تعویزی برای تمامی جنبندگان دفع چشم زخم از حیوانات تعویزی برای اسب و سوارکارش جهت دفع بیماری گوسفندان دفع مار دفع عقرب دفع مار و عقرب دفع ساس دفع مورچه دفع موریانه دفع موش دفع سوسک و موش دفع شپش دفع زنبورها برخی از تاثیرات قمر بر حیوانات خواص اعضای بعضی از حیوانات ادعیه امام صادق (ع) برای توسعه رزق و روزی کتاب اذکار کتب اذکار ذکر دعا کتاب دعا کتاب دعا نویسی خرید کتاب دعا نویسی خرید کتاب کتاب فروشگاه کتاب دعا کتاب خزائن الاسرار کتاب چشمه رستگار خرید کتاب چشمه رستگاری خرید پستی کتاب چشمه رستگاری
قیمت: 280,000 ریال
وضعیت موجودی موجود
وزن 795 گرم