کتاب چرا نماز اول وقت بخوانم

چرا نماز اول وقت بخوانم ؟

 

شناسه کتاب                                                                    

 

  • ناشر : مشهور

  • موضوع : نماز ، احادیث

  • مولف : ابوطالب نصیری

  • شمارگان : 2000

  • تعداد صفحه : 100

  • نوع کاغذ : خارجی

  • قطع کتاب : رقعی

  • شابک : 2-353-538-964-978

کتاب چرا نماز اول وقت بخوانم

نمونه متن کتاب چرا نماز اول وقت بخوانم؟

 

بخش اوّل: پايبندي بزرگان و فرزانگان به نماز اوّل وقت

 

1- نماز قبل از افطار

حضرت امام خميني رحمة‌ الله ‌عليه در نجف اشرف با آن گرماي شديدِ هوا، ماه رمضان را روزه مي‌گرفتند و با اين که در سنينِ کُهولت بودند و ضعفِ بسياري داشتند تا نماز مغرب و عشاء را به همراه نوافل به جا نمي‌آوردند افطار نمي‌کردند.

2- در گوشه‌اي به نماز ايستادم

يکي از کارمندان وزارت آموزش و پرورش مي‌گويد:

يک بار که از مأموريتي بر مي‌گشتم- چون نزديک اذان ظهر بود- به راننده گفتم: به دليل اينکه داريم از نزديکي منزلمان عبور مي‌کنيم من نهار را به منزل مي‌روم و بعد از آن به وزارتخانه مي‌آيم. وقتي وارد کوچه شدم با کمال تعجّب ديدم جمعي در وسطِ کوچه به نماز جماعت ايستاده‌اند. از ديدن اين صحنه، خيلي متعجّب شده و منتظر ماندم نماز تمام بشود تا راهم را به طرف منزل ادامه بدهم. پس از نماز، وقتي نمازگزاران بلند شدند، بر تعجّبم افزوده شد. چون يک دفعه، نگاهم به نگاه مهربان و صميمي آقاي رجائي که در جلو آن عدّه به نماز ايستاده بود، افتاد. حال و احوالي کرديم و پرسيدم: «آقاي رجائي! جريان چيست؟» پاسخ داد: «هيچي. من از اين کوچه ردّ مي‌شدم که ديدم دارند اذان مي‌گويند، بلافاصله در گوشه‌اي به نماز ايستادم و اين‌ها هم به تدريج به من اقتدا کردند.»

3- مرا از خواب بيدار کن

حضرت زهرا سلام الله عليها در طول عمر شريف خود هميشه مأنوس با نماز و مراقب نماز اوّل وقت بودند. لحظات آخر عمر شريفشان نيز به فکر نماز اوّل وقت بودند.

هنگامي که حضرت براي نماز، وضو گرفتند به أسماء بنت عميس فرمودند: عطري که هميشه مي‌زنم و پيراهني که هميشه در آن نماز مي‌خوانم را بياور و بر بالينم بنشين و هرگاه وقتِ نماز شد مرا از خواب بيدار کن تا نماز اوّل وقت را بخوانم. اگر بيدار شدم که نماز مي‌گزارم و اگر بيدار نشدم کسي را به دنبال علی (ع) بفرست. چون وقتِ نماز شد أسماء گفت: نماز، اي دختر رسول خدا. ديد روح پاکش به عالَم بالا پرواز نموده است.

4. هميشه همراه او بود

دربارة شهيد صياد شيرازي گفته‌اند:

«موقع اذان، الله اکبر را که مي‌گفتند، تيمسار هم تکبير نمازش را مي‌گفت. اين نماز اوّل وقت، چيزي بود که او هيچ وقت ترکش نمي‌کرد. اصلاً جزو متعلّقاتش بود. ديده‌ايد بعضي چيزها هميشه همراه آدم هست، مثل انگشتر، کليد و از اين قبيل چيزها که آدم همه جا اين‌ها را همراه خودش مي‌برد، نماز اوّل وقت هم هميشه همراه او بود.»

5. به نماز مي‌ايستاد

اگر صد نفر مهمان در خانه نشسته بودند و در آن هنگام، اذان مي‌گفتند، شهيد مطهّري به نماز مي‌ايستاد.

6. ماشين را کنار مي‌زد

دربارة شهيد حجّة الإسلام عبّاس شيرازي گفته‌اند:

«اعتقاد عجيبي به نماز اوّل وقت داشت. در هيچ مسافرتي نبود که نماز را در اوّل وقتِ نخواند. هر کجا که صداي اذان بلند مي‌شد، تحت هر شرائطي بود، ماشين را کنار مي‌زد و مي‌ايستاد به نماز»

7. گويا ما را نمي‌شناسد

يکي از همسران پيامبر أعظم (ص) مي‌گويد:

«رسول خدا با ما سخن مي‌گفت و ما با او سخن مي‌گفتيم، چون وقت نماز مي‌رسيد گويا او به خاطر توجّه به عظمت خداوند، ما را نمي‌شناسد و ما هم نسبت به او بيگانه‌ايم.»

8- ابتدا نماز مي‌خواندند

فرزند مرحوم آيت الله ميرزا جواد آقا تهراني رحمة ‌الله‌ عليه دربارة پدرش مي‌گويد:

«من در طول مدّت عمرم به ياد ندارم که ايشان، نماز را از اوّل وقت بدون عُذر به تأخير انداخته باشند، حتـّي در ماه مبارک رمضان با حالت کهولتِ سنّ که روزه مي‌گرفتند، ابتدا نماز مي‌خواندند، بعد براي إفطار حاضر مي‌شدند.» ( صفحه 17 تا 20 )

 

فهرست کتاب چرا نماز اول وقت بخوانم

نمونه فهرست کتاب چرا نماز اول وقت بخوانم؟

 

بخش اول:  پايبندي بزرگان و فرزانگان به نماز اوّل وقت: 1. نماز قبل از افطار - 2. در گوشه‌اي به نماز ايستادم - 3. مرا از خواب بيدار کن - 4. هميشه همراه او بود - 5. به نماز مي‌ايستاد - 6. ماشين را کنار مي‌زد - 7. گويا ما را نمي‌شناسد - 8. ابتدا نماز مي‌خواندند - 9. از هر کاري مهمّ‌تر است - 10. هيچ گاه به تأخير نيانداخت - 11. به فکرِ خودم باشم؟ - 12. خيلي اهمّيّت مي‌داد - 13. به تأخير نيانداز - 14. کسي را نمي‌شناخت - 15. زمانِ مسافرت را تنظيم مي‌کرد - 16. چرا صدايم نزدي؟ - 17. دو بَرده آزاد کرد - 18. چرا پيش من آمديد؟ - 19. نمازم دير شده - 20. همان جا نماز مي‌خوانْد - 21. غذا آماده است - 22. مقداري آب بياوريد - 23. کارِ دنيا تمام نمي‌شود - 24. چقدر به ظهر مانده؟ - 25. با يک ليوان آب، وضو گرفت - پاسخ به يک پرسش

 

بخش دوم: ادامه کار يا اقامة نماز اوّل وقت؟: 1. درس را متوقّف مي‌کنيم - 2. به هيچ وجه نمي‌شود - 3. بارها اتّفاق افتاده - 4. مي‌روم به طرف نماز - 5. نوشته را کنار گذاشت - 6. سخنراني را قطع کرد - 7. بحث را ناتمام مي‌گذاشت  -8. کار را زمين مي‌گذاشت - 9. قلم را زمين مي‌گذاشتند - 10. بايد بروم نماز - 11. کار را رها کرد - 12. دست از کار کشيد - 13. درس را قطع مي‌کرد - 14. گزارش را قطع کنيد - 15. درس را قطع مي‌کردند - 16. وسطِ صحن، نماز خواندند - 17. گفت و گو را رها مي‌کرد - پاسخ به يک پرسش

 

بخش سوّم: هميشه نماز اوّل وقت بخوانيم:  - 1. ما براي نماز مي‌جنگيم - 2. نگرانِ نمازمان بود - 3. نگاه معني داري کرد - 4. شيريني نماز در اين است - 5. تکبيرة الإحرام گفت - 6. بهترين نمازِ من - 7. سه کار ضروري پيش آمد - 8. نماز با تَرکِش و جراحت - 9. نماز در هواي سرد و زمينِ يخ زده - 10. نماز با بدنِ زخمي - 11. خداوند، تو را از نمازگزاران قرار دهد - 12. وقتِ نماز است - 13. سوزن سرُم بر دستش بود - 14. در حالِ نماز، کربلايي شد - 15. نماز در زير آتشِ دشمن - پاسخ به يک پرسش

 

بخش چهارم: داستانهاي شگفت انگيزي از نماز اوّل وقت: 1. اجازة خروج ندارم - 2. شما اذان بگوييد - 3. به امام (ع)  اقتداء کردند - 4. مادر! بيدارشو - 5. با چشمانِ اشک آلود رفت - 6. آيا اموالِ خود را رها کنم؟ - 7. صبر کن تا نماز کنم - 8. ديدم اوّلِ ظهر است - 9. گولِ شيطان را خوردم - 10. چرا اينگونه نماز مي‌خوانيد؟ - پاسخ به يک پرسش

 

بخش پنجم: نکته‌هاي خواندني دربارة نماز اوّل وقت:  1. از زنگِ تلفن آموختم - 2. کوتاهي مکن - 3. شيعة واقعي کيست؟ - 4. مانندِ کودک است - 5. بهترين کار چيست؟ - 6. خدايا! توفيق عطا فرما - 7. به امام زمان (عج) اقتدا کنيم - 8. فکرِ دنيا را رها کن - 9.آيا نمازم نمونه هست؟ - 10. عجله کنيم - پاسخ به يک پرسش - سخن پاياني - کتابنامه

نظرات کاربران درباره کتاب چرا نماز اول وقت بخوانم

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب چرا نماز اول وقت بخوانم نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب چرا نماز اول وقت بخوانم

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha

برچسب های مرتبط با کتاب چرا نماز اول وقت بخوانم

انتشارات مشهور قم نماز خواندن آثار نماز شب چرا نماز اول وقت بخوانیم کتاب چرا نماز اول وقت بخوانیم ؟ نماز اول وقت چرا نماز بخوانیم ؟ فایده ی نماز خواندن چیست ؟ بهترین کار چیست ؟ آیا نماز نمونه هست ؟ آیا نمازم قبول است آیا نماز من درست است سوال در رابطه با نماز نماز و ویژگی های آن کتاب آموزش نماز کتاب باید ها و نباید های نماز نماز گزار باید چگونه باشد کتب جدید انتشارات مشهور فروشگاه اینترنتی کتاب زرین فروشگاه اینترنتی کتاب فروشگاه آنلاین کتاب فروشگاه کتاب نماز اول وقت بخوانیم چرا باید نماز بخوانیم به تاخیر انداختن نماز شرایط خواندن نماز پایبندی بزرگان به نماز ادامه کار یا اقامه نماز اول وقت ؟ همیشه نماز اول وقت بخوانیم داستان های شگفت انگیز از نماز نکته های خواندنی درباره نماز نماز اول وقت و فواید آن همه چیز در رابطه با نماز نماز کتاب نماز کتب نماز اول وقت آثار و برکتاب نماز اول وقت کتاب آثار و برکات نماز اول وقت ابوطالب نصیری کتاب ابوطالب نصیری نصیری
قیمت: 40,000 ریال
وضعیت موجودی موجود
وزن 125 گرم
محصولات مرتبط