کتاب 2000 مستحب و مکروه

2000 مستحب و مکروه

 

شناسه کتاب                                                                    

 

  • ناشر : مشهور

  • موضوع : آداب و رسوم زندگی

  • مولف : روح الله ولی ابرقویی

  • شمارگان : 1000

  • تعداد صفحه : 256

  • نوع کاغذ : خارجی

  • قطع کتاب : وزیری

  • شابک : 5-84-8350-964-978

کتاب 2000 مستحب و مکروه

نمونه متن کتاب 2000 مستحب و مکروه:

 

آداب نماز جمعه

دو ركعت است و مثل نماز صبح مى‏ باشد. اين نماز داراى دو قنوت است. قنوت اول قبل از ركوع ركعت اول و قنوت دوم پس از ركوع ركعت دوم است. نماز جمعه داراى دو خطبه است كه مانند اصل نماز، واجب بوده و بايد توسّط امام جمعه ايراد شود. بدون اين دو خطبه، نماز جمعه محقق نمى‏ شود و واجب است دو خطبه را قبل از نماز جمعه بخواند.

آداب و مستحبّات نماز جمعه عبارتند از:

1- مستحب است كه در هنگام خطبه نماز جمعه، مردم ساكت باشند و از حرف زدن بپرهيزند، كه صحبت كردن در وقت خطبه‏ ها مكروه است.

2- مستحب است كه امام حمد و سوره را با صداى بلند بخواند.

3- در ركعت اول بعد از حمد »سوره جمعه« و در ركعت دوم، مستحب است كه »سوره منافقون« خوانده شود.

 4- مستحب است كه دو خطبه نماز جمعه، در وقت ظهر خوانده شود.

5- در خطبه اول مستحب است كه حمد الهى، به لفظ جلاله (اللّه) باشد.

6- مستحب مؤكّد است كه در خطبه دوم، امام جمعه پس از درود بر پيغمبر (ص) به ائمّه معصومين نيز درود بفرستد و براى مؤمنين استغفار كند.

7- مستحب است كه خطبه‏هاى منسوب به اميرالمؤمنين 7يا آنچه از ائمّه معصومين (ع) وارد شده انتخاب شود.

8- شايسته است امام خطيب، بليغ باشد و به تناسب اوضاع و احوال سخن بگويد و عبارات فصيح و روان به كار برد. مصالح اسلام و مسلمين را تشخيص بدهد. چنان شجاع باشد كه در راه خدا از ملامت و نكوهش احدى بيم به خود راه ندهد، از پرگويى و شوخى و بيهوده‏گويى بپرهيزد.

9- مستحب است كه امام خطيب در زمستان و تابستان، عمّامه داشته باشد.

10- مستحب است كه امام خطيب در زمستان و تابستان، ردايى از بُرد يمنى يا (عدنى) بپوشد و خود را بيارايد.

11- مستحب است كه امام خطيب، تميزترين لباس هاى خود را بپوشد و خود را خوش بو كند، به طورى كه باوقار و سكينه باشد.

12- مستحب است كه امام قبل از خطابه، هنگامى كه مؤذّن اذان مى ‏گويد او بر منبر نشسته باشد، تا اذان به پايان برسد.

13- مستحب است كه امام جمعه هنگام صعود بر منبر خطابه، روبروى مردم بايستد و سلام كند، مردم نيز با چهره‏هاى خود از او استقبال كنند.

14- مستحب است كه امام خطيب، به چيزى از قبيل كمان و شمشير (اسلحه) و عصا تكيه كند.

15- مستحب است كه مردم نيز خود را روبروى امام خطيب قرار دهند.

16- مستحب است كه امام خطيب در هنگام موعظه و سفارش به تقوا، صداى خود را چنان بلند نمايد كه همه حاضرين مواعظ او را بشنوند. در مجامع بزرگ نيز توسّط بلندگوها به خطبه بپردازد تا تشويق و تحذير و مسائل مهمهّ را به گوش همگان برساند.

17- مستحب است كه امام در حال خطبه، سخنى غير مربوط به خطبه ‏ها نگويد.

18- مستحب است كه امام و مستمعين در حال خطبه، واجد طهارت كامل (كه براى نماز معتبر است) باشند.

19- مستحب است كه مأمومين در حال خطبه، روبروى امام بوده و بيش از مقدارى كه در نماز مى ‏توانند خود را از قبله منحرف كنند، رو برنگردانند.

20- حتياط مستحب آن است كه قبل از اقامه نماز جمعه مطمئن شوند كه در كمتر از حدّ مقرّر، نماز جمعه ديگرى قبل از آنها و يا مقارن آنها برگزار نشده و نمى‏ شود. (حدّ مقرّر يك فرسخ است; نبايد در فاصله‏اى كمتر از يك فرسخى آن نماز جمعه ديگرى منعقد شود)

21- مستحب است كه امام جمعه از شبهات اجتناب كند.

22- مستحب است كه امام جمعه، مواظب بر نمازهاى خود در وقتشان باشد.

23- مستحب است كه امام جمعه محرّمات حتّى مكروهات را ترك نمايد.

24- مستحب است كه امام جمعه بر انجام اوامر الهى حتّى مستحبّات حريص باشد.

25- مكروه است كه خطيب در حال خطبه سخن ديگر غير از خطبه بگويد.

26- حرف زدن مأمومين در هنگام ايراد خطبه‏ها مكروه است. ( صفحه 128 تا 130 )

فهرست کتاب 2000 مستحب و مکروه

نمونه فهرست مطالب کتاب 2000 مستحب و مکروه:

 

آداب دعا كردن: آداب و مراقبت‏هاى ايّام سال - آداب ماه محرّم - آداب ماه صفر - آداب ماه ربيع الاوّل - آداب ماه ربيع الثّانى - آداب ماه جمادى الاولى - آداب ماه جمادى الاَّخر - آداب ماه رجب - آداب ماه شعبان - آداب ماه مبارك رمضان - آداب شب و روز عيد فطر - آداب ماه ذى القعدْ الحرام - آداب ماه ذى الحجّْ - نگهبان هر روز هفته - فضيلت شب و روز جمعه - آداب شب جمعه - آداب روز جمعه

 

آداب زيارت معصومين و امام زادگان: ثواب قرائت سوره‏هاى قرآن - آدابى كه روح را زنده مى‏ كنند - آدابى كه دل را روشن مى ‏كنند - آدابى كه موجب نور دل مى ‏شوند - آدابى كه موجب رقّت قلب مى ‏شوند - آدابى كه موجب قوّت قلب مى ‏شوند - مكروهاتى كه موجب قساوت قلب مى ‏شوند - آدابى كه موجب زيادى عقل مى ‏شوند - مكروهاتى كه باعث كمى عقل مى ‏شوند - آدابى كه موجب زيادى حافظه مى‏ شوند - مكروهاتى كه حافظه را كم مى‏ كنند - آدابى كه نور چشم را زياد مى ‏كنند - مكروهاتى كه موجب كمى نور چشم مى‏ شوند - آدابى كه عمر را طولانى مى ‏كنند - مكروهاتى كه عمر را تباه مى ‏كنند - آدابى كه موجب وسعت رزق مى ‏شوند - مكروهاتى كه موجب فقر و تنگدستى مى‏ شوند - آدابى كه موجب صحّت بدن مى‏ شوند - مكروهاتى‏كه موجب بيمارى بدن مى‏ شوند - آدابى كه موجب نشاط و مسرّت مى‏ شوند - مكروهاتى كه موجب غم و اندوه مى‏ شوند - آدابى كه باعث آمرزش انسان مى‏ شوند - آدابى كه موجب امن از عذاب قبر مى ‏شوند - آدابى كه فشار قبر را از زنان بر مى ‏دارد - مؤمن هميشه پنج چيز براى انجام آداب به همراه دارد

 

آداب ازدواج و احكام خانواده: آداب انتخاب همسر - مستحبّات و مكروهات مراسم ازدواج و زفاف - آداب و سنن ولادت - آداب نام گذارى فرزند - آداب شيردهى و تربيت فرزند - آداب دوران باردارى

 

آداب تخلّى: مكروهات تخلّى

 

آداب وضو: مكروهات وضو

 

آداب غسل: مستحبّات غسل جنابت - مكروهات مربوط به شخص جنب - مستحبّات غسل ميّت - غسلهاى مستحبّى - غسلهاى مستحبّى زمانى - غسلهاى مستحبّى مكانى - غسلهاى مستحبّى فعلى - غسلهاى مستحبّى ديگر

 

آداب تيمّم

 

آداب نماز: مستحبّات و مكروهات اذان و اقامه - مستحبّات تكبيرْالاحرام - مستحبّات قيام - مستحبّات و مكروهات قرائت و ذكر - مستحبّات و مكروهات ركوع - مستحبّات و مكروهات سجده - مستحبّات تشهّد و سلام - مستحبّات قنوت - آداب مخصوص زنان در نماز - تعقيبات نماز - تعقيبات مخصوص نماز صبح - مستحبّات ديگر در باب نماز - مكروهاتى ديگر در باب نماز

 

آداب نماز جماعت: فضيلت نماز جماعت - مكروهات نماز جماعت

 

آداب نماز جمعه

 

آداب نماز آیات: دستور العمل نماز آیات

 

آداب مسجد: مکروهات مربوط به مسجد – ترتیب اولویت مساجد از نظر ثواب – مکان های مکروه برای اقامه نماز

 

نماز های مستحبی: نماز های مستحبی شبانه روز – نافله های شبانه روز – نماز غفیله – کیفیت نماز غفیله

 

نماز ائمه معصومین: 1- نماز حضرت رسول (ص) - 2- نماز حضرت على (ع) - 3- نماز حضرت فاطمه (س) - 4- نماز امام حسن (ع) - 5- نماز امام حسين (ع) - 6- نماز امام زين العابدين (ع) - 7- نماز حضرت محمّد باقر (ع) - 8- نماز حضرت صادق (ع) - 9- نماز امام كاظم (ع) - 10- نماز امام رضا (ع) - 11- نماز حضرت جواد (ع) - 12- نماز حضرت هادى (ع) - 13- نماز امام حسن عسگرى (ع) - 14- نماز حضرت صاحب الزّمان (عج) - مختصرى از تاريخچه مسجد مقدّس جمكران

 

نماز هدیه معصومین (ع): نماز زیارت معصومین (ع)  -  1- نماز زیارت حضرت رسول (ص)  -  2- نماز زیارت ائمه بقیع (ع)  -  3- نماز زیارت امیرالمومنین (ع)  -  4- نماز بعد از زیارت عاشورا

 

سه نماز دیگر: نماز جعفر طیار  -  مستحبات نماز جعفر طیّار  -  نماز حضرت سلمان  -  نماز عید فطر

 

نماز ایام هفته: 1- نماز شب شنبه  -  2- نماز روز شنبه  -  3- نماز شب یکشنبه  -  4- نماز روز یکشنبه  -  5- نماز روز دوشنبه  -  6- نماز شب دوشنبه  -  7- نماز شب سه شنبه  -  8- نماز روز سه شنبه  -  9- نماز شب چهارشنبه  -  10- نماز روز چهارشنبه  -  11- نماز روز پنج شنبه  -  12- نماز شب پنج شنبه  -  13- نماز شب جمعه  -  14- نماز روز جمعه

 

نماز ماه های سال: نماز های مشترک هر ماه  -  نماز های ماه رجب  -  1- نماز در هر شب ماه رجب  - 2- نماز اولین شب جمعه رجب  -  3- نماز روز جمعه رجب  -  4- نماز در روز اول رجب  -  5- نماز یک شب در رجب  -  نماز شب های ماه رجب  -  نماز های ماه شعبان  -  نماز های ماه مبارک رمضان  -  نماز های شب های ماه رمضان  -  نماز های شوال  -  نماز های ماه ذی القعده  -  نماز های ماه ذی الحجه  -  نماز های ماه محرم  -  نماز های ماه صفر  -  نماز های ماه ربیع الاول  -  نماز های ماه جمادی الآخر

 

نماز های رفع بیماری: 1- نماز برای شفاء از هر بیماری  -  2- نماز برای رفع تب  -  3- نماز برای رفع بیماری چشم  -  4- نماز برای رفع نابینائی  -  5- نماز درد گردن  -  6- نماز درد سینه  -  7- نماز درد سر  -  8- نماز درد پا

 

مجموعه ای دیگر از نماز های مستحبی  -  1- نماز طلب باران استسقا  -  2- نماز دیدن پیغمبر (ص) در خواب  -  3- نماز برای آمرزش گناهان  -  4- نماز اموات  -  5- نماز وحشت  -  6- نماز رفع عذاب قبر و روز قیامت  -  7- نماز دیگر در رفع عذاب قبر  -  8- چند نماز دیگر در رفع عذاب قبر  -  9- نماز لباس نو  -  10- نماز لباس نو  -  11- نماز زفاف  -  12- نماز شکر  -  13- نماز باطل کردن سحر  -  14- نماز رفع خصومت  -  15- نماز رفع عسرت و سختی  -  16- نماز قضای دین  -  17- نماز وصیت  -  18- نماز تحیت مسجد  -  19- نماز هنگام سفر  -  20- نماز نوروز  -  21- نماز استخاره  -  ساعات خوب استخاره  -  22- نماز برای انجام کار  -  23- نماز استغفار  -  24- نماز توبه  -  25- نماز استغاثه به حضرت فاطمه (س)  -  26- نماز استغاثه  -  27- نماز برای حاجت خیلی مهم  -  28- نماز برای طلب عفو  -  29- نماز برای رفع وسوسه  -  30- نماز رفع غم و هم  -  31- نماز برای ازدیاد روزی  -  32- نماز طلب فرزند  -  33- نماز طلب فرزند  -  34- نماز پدر برای فرزند  -  35- نماز فرزند برای والدین  -  36- نماز گرسنه  -  37- نماز زیادی حافظه  -  38- نماز برای حفظ قرآن  -  39- نماز برای پیدا شدن گشمده  -  40- نماز برای پیدا مرکب

 

آداب روزه: روزههای مستحبی  -  مکروهات مربوط به روزه  -  روزه های مکروه

 

آداب خمس و زکات

آداب خرید و فروش: مکروهات خرید و فروش

 

آداب مسافرت

آداب غذا خوردن

آداب آشامیدن آب

آداب حمام رفتن و نظافت

آداب مربوط به لباس و کفش

آداب میهمانی

آداب خوابیدن

آداب ذبح حیوان

 

آداب مربوط به اموات و موت: مستحبات و مکروهات حالت احتضار و بعد از مرگ  -  آداب کفن و کفن کردن  -  مستحبات تشییع جنازه  -  مکروهات تشییع جنازه  -  مستحبات نماز میت  -  آداب دفن و بعد دفن  -  مکروهات دفن و بعد از دفن  -  آداب مربوط به قبرستان

 

خواص خوراکیها به زبان روایات: درمان با نمک  -  درمان با حلیم  -  درمان با عسل  -  درمان با شیر  -  منافع و زیانهای پنیر  -  درمان با سرکه  -  درمان با زیتون و روغن آن  -  درمان با جو  -  درمان با برنج  -  درمان با عسل و نخود  -  درمان با باقلا  -  درمان با انگور  -  درمان با انار و فواید آن  -  درمان با سیب  -  درمان با به  -  درمان با گلابی  -  درمان با انجیر  -  درمان با خربزه  -  درمان با کاسنی  -  درمان با تره  -  درمان با کدو  -  درمان با هویج  -  درمان با شلغم  -  درمان با بادمجان  -  درمان با پیاز و سیر  -  درمان با سیاهدانه  -  درمان با گوشت کبوتر  -  درمان با خرما  -  درمان با کشمش بره  -  درمان با کشمش -  درمان با سنجد

 

نظرات کاربران درباره کتاب 2000 مستحب و مکروه

avatar
محسن
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ ۰۲:۵۹:۵۷ ب.ظ
کتاب خیلی عالیه و برای طلاب سطح1خیلی خوبه

ارسال نظر درباره کتاب 2000 مستحب و مکروه

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha

برچسب های مرتبط با کتاب 2000 مستحب و مکروه

تحویل کتاب درب منزل تحویل درب منزل کتاب آموزشی آموزش آداب محرم آداب کتاب خرید آنلاین کتاب متن کتاب 2000 مستحب و مکروه نمونه متن کتاب 2000 مستحب و مکروه خرید پستی کتاب آداب معنوی خرید کتاب آداب معنوی کتاب آداب معنوی مستحبات دیگر در باب نماز مستحبات قیام مستحباب غسل میت مکروهات مربوط به شخص جنب غسل جنابت آداب نماز و روزه مکروهاتی که موجب بیماری می شوند آمرزش انسان آداب زندگی پاک آداب زندگی موفق توصیه های اسلام توصیه های دین آداب دعا كردن آداب زيارت معصومين و امام زادگان آداب ازدواج و احكام خانواده راهنمای وضو گرفتن آداب وضو گرفتن روش صحیح غسل کردن آداب غسل گرفتن آداب غسل آداب نماز خواندن آداب نماز رضا نامه کودک نامه موعود نامه فروشگاه اینترنتی کتاب زرین فروشگاه کتاب زرین فروشگاه اینترنتی آداب زندگی اسلامی آداب معنوی مستحب و مکروه مکروه ها مستحب ها 2000 مستحب و مکروه کتاب 2000 مستحب و مکروه مستحبات و مکروهات مستحبات مستحب مکروه کتاب مستحب کتاب مکروه انتشارات مشهور استان قم خرید کتاب کتاب فروشی کتاب مذهبی نماز مستحبی آداب مسجد آداب نماز جماعت آداب نماز آیات آداب تیمم آداب تخلی غسل انواع غسل غسل مستحبی غسل واجب کتاب 2000 مستحب خرید کتاب مذهبی
قیمت: 98,000 ریال
وضعیت موجودی موجود
وزن 365 گرم