رساله آیت الله سیستانی ( چاپ جدید )

توضیح المسائل آیت الله سیستانی ( چاپ جدید )
مطابق با فتاوای آیه الله العظمی حاج سید علی سیستانی
 
 
شناسه کتاب                                                                     
                                                                             
  • ناشر : دارالمجتبی
  • موضوع : توضیح المسائل
  • مولف : سید علی حسینی سیستانی
  • شمارگان : 2000
  • تعداد صفحه : 608
  • نوع کاغذ : خارجی
  • قطع کتاب : رقعی
  • شابک : 6-30-9581-600-978

رساله آیت الله سیستانی ( چاپ جدید )

نمونه متن رساله آیت الله سیستانی

 

نماز قضا

مساله 1355 - کسی که نماز یومیه خود را در وقت آن نخوانده ، باید قضای آن را بجا آورد ، اگر چه در تمام وقت نماز خواب مانده یا به واسطه مستی نماز نخوانده باشد . و همچنین است هر نماز واجب دیگری که آن را در وقتش نخواند حتی - بنا بر احتیاط لازم - نمازی را که در وقت معینی به نذر بر او واجب شده . ولی نماز عید فطر و قربان قضا ندارند ، و همچنین نماز هایی را که زن در حال حیض یا نفاس نخوانده قضا ندارد چه نماز های یومیه باشد چه غیر آن ، و حکم قضای نماز آیات خواهد آمد .

مساله 1356 - اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازی را که خوانده باطل بوده ، باید قضای آن را بخواند .

مساله 1357 - کسی که نماز قضا دارد ، باید در خواندن آن کوتاهی نکند ، ولی واجب نیست فورا آن را بجا آورد .

مساله 1358 - کسی که نماز قضا دارد ، می تواند نماز مستحبی بخواند .

مساله 1359 - اگر انسان احتمال دهد که نماز قضائی دارد ، یا نماز هایی را که خوانده صحیح نبوده ، مستحب است احتیاطا قضای آنها را بجا آورد.

مساله 1365 - اگر در بین نماز یادش بیاید که یک نماز یا بیشتر از همان روز از او قضا شده ، یا فقط یک نماز قضا از روز های پیش دارد ، چنانچه وقت وسعت دارد و ممکن است نیت را به نماز قضا برگرداند ، بهتر این است که نیت نماز قضا کند اگر وقت فضیلت نماز آن روز فوت نمی شود ، مثلا اگر در نماز ظهر پیش از رکوع رکعت سوم یادش نباشد ، نیت را به نماز صبح برگرداند و آن را دو رکعتی تمام کند ، بعد ظهر را بخواند ، ولی اگر وقت فضیلت تنگ است یا نمی تواند نیت را به نماز قضا برگرداند ، مثلا در رکوع رکعت سوم نماز ظهر یادش بیاید که نماز صبح را نخوانده ، چون اگر بخواهد نیت نماز صبح کند یک رکوع که رکن است زیاد می شود ، نباید نیت را به قضای صبح برگرداند .

 

احكام تقليد

مسأله1 ـ شخص مسلمان بايد عقيده‏اش به اصول دين از روى بصيرت باشد، و نمى‏تواند در اصول دين تقليد نمايد، يعنى گفته كسى را كه علم به آنها دارد به صرف اينكه او گفته است قبول كند. ولى چنانچه شخص به عقائد حقّه اسلام يقين داشته باشد، و آنها را اظهار نمايد ـ هر چند از روى بصيرت نباشد ـ آن شخص مسلمان و مؤمن است، و همه احكام اسلام و ايمان بر او جارى مى‏شود.

و امّا در احكام دين ـ در غير ضروريات و قطعيات ـ بايد شخص يا مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل بدست آورد، يا از مجتهد تقليد كند، يا از راه احتياط طورى به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است.

مثلاً: اگر عدّه‏اى از مجتهدين عملى را حرام مى‏دانند، و عدّه ديگر مى‏گويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد.

و اگر عملى را بعضى واجب، و بعضى مستحب ميدانند، آن را بجا آورد.

پس كسانى كه مجتهد نيستند، و نمى‏توانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد تقليد نمايند.

 

مسأله2 ـ تقليد در احكام: عمل كردن به دستور مجتهد است. و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه مرد، بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلال زاده، زنده و عادل باشد.

و عادل كسى است كه كارهايى را كه بر او واجب است بجا آورد، و كارهايى را كه بر او حرام است ترك كند.

و نشانه عدالت اين است كه در ظاهر شخص خوبى باشد، كه اگر از اهل محل يا همسايگان، يا كسانى كه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، خوبى او را تصديق نمايند.

و در صورتى كه اختلاف فتوى بين مجتهدين در مسائل محل ابتلاء ـ و لو اجمالاً ـ معلوم باشد، لازم است مجتهدى كه انسان از او تقليد مى‏كند أعلم باشد، يعنى در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدهاى زمان خود تواناتر باشد.

 

مسأله 3 ـ مجتهد و أعلم را از سه راه مى‏توان شناخت:

أول: آنكه خود انسان يقين كند، مثل آنكه از اهل علم باشد، و بتواند مجتهد و أعلم را بشناسد.

دوم: آنكه دو نفر عالم و عادل كه مى‏توانند مجتهد و أعلم را تشخيص دهند، مجتهد بودن يا أعلم بودن كسى را تصديق كنند، بشرط آنكه دو نفر عالم و عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند. بلكه اجتهاد يا أعلميت كسى به گفته يك نفر از اهل خبره و اطلاع كه مورد وثوق انسان باشد نيز ثابت مى‏شود.

سوم: آنكه انسان از راههاى عقلائى به اجتهاد يا أعلميت فردى اطمينان پيدا كند، مثل آنكه عدّه‏اى از اهل علم كه مى‏توانند مجتهد و أعلم را تشخيص دهند، و از گفته آنان اطمينان پيدا مى‏شود، مجتهد بودن يا أعلم بودن كسى را تصديق كنند.

 

مسائل متفرقه اعتکاف

مساله 1759 - انسان می تواند از آغاز هنگام نیت اعتکاف در غیر اعتکاف واجب معین شرط کند که اگر مشکلی پیش آمد اعتکاف را رها کند . بنابراین وی می تواند با قرار دادن این شرط ، در وقت پیش آمدن مشکل و مانع ، اعتکاف را رها کند و اشکالی هم ندارد حتی در روز سوم ، اما اگر معتکف شرط کند بدون عارض شدن هیچ سببی بتواند اعتکاف را قطع نماید ، صحت چنین شرطی ، محل اشکال است . شایان ذکر است قرار دادن شرط مذکور بعد از شروع اعتکاف یا قبل از شروع آن صحیح نیست بلکه باید همزمان و مقارن با نیت اعتکاف باشد .

مساله 1760 - در اعتکاف ، بلوغ شرط نیست و اعتکاف بچه ممیز هم صحیح است .

مساله 1761 - اگر اعتکاف کننده بر فرش غصبی بنشیند و از غصبی بودن فرش آگاه باشد ، معصیت کرده است ولی اعتکافش باطل نمی شود و اگر کسی به مکانی سبقت گرفته و جا گرفته باشد و اعتکاف کننده ، آن مکان را از بدون رضایت بگیرد هر چند گناهکار است ولی اعتکافش صحیح است .

مساله 1762 - اگر در موقع نیت اعتکاف واجب ، شرط رجوع ( شرط رها نمودن اعتکاف در اثنای آن ) کرده باشد که تفصیل آن در مساله ( 1759 ) گذشت ، چنانچه یکی از محرمات را انجام دهد ، قضا ء اعتکاف و از سر گرفتن آن ، هیچ کدام لازم نیست .

مساله 1763 - اگر زنی که معتکف شده است بعد از اتمام روز دوم اعتکاف ، حائض شود واجب است فورا از مسجد خارج شود و قضاء اعتکاف بر او بنا بر احتیاط واجب لازم می باشد ، مگر آنکه در ابتدای اعتکاف شرط رجوع ( شرط رها نمودن اعتکاف در اثنای آن ) کرده باشد که تفصیل آن در مساله ( 1759 ) گذشت . ( کتاب توضیح المسائل آیت الله سیستانی ، صفحه 322 )

فهرست رساله آیت الله سیستانی ( چاپ جدید )

نمونه فهرست رساله آیت الله سیستانی :

 

- تقليد

احكام تقليد

 

- طهارت

آب مطلق و مضاف

1 ـ آب كُر

2 ـ آب قليل

3 ـ آب جارى

4 ـ آب باران

5 ـ آب چاه

احكام آبها

احكام تخلّى

استبراءِ

مستحبات و مكروهات تخلّى

نجاسات

1، 2 ـ بول و غائط

3 ـ منى

4 ـ مردار

5 ـ خون

6 ، 7 ـ سگ و خوك

8 ـ كافر

9 ـ شراب

10 ـ عرق حيوان نجاست خوار

راه ثابت شدن نجاست

چيز پاك چگونه نجس مى‏شود

احكام نجاسات

مطهّرات

1 ـ آب

2 ـ زمين

3 ـ آفتاب

4 ـ استحاله

5 ـ انقلاب

6 ـ انتقال

7 ـ اسلام

8 ـ تبعيّت

9 ـ برطرف شدن عين نجاست

10 ـ استبراء حيوان نجاست خوار

11 ـ غائب شدن مسلمان

12 ـ رفتن خون متعارف

احكام ظرفها

 

- وضـو

وضوء ارتماسى

دعائى كه موقع وضو گرفتن مستحب است

شرائط صحّت وضو

احكام وضو

چيزهائى كه بايد براى آنها وضو گرفت

چيزهائى كه وضو را باطل مى‏كند

احكام وضوى جبيره

 

- ذبح و شکار حيوانات

احكام سر بريدن و شكار كردن حيوانات

دستور سربريدن حيوانات

شرايط سربريدن

دستور كشتن شتر

چيزهائى كه موقع سربريدن حيوانات مستحب است

چيزهائى كه در كشتن حيوانات مكروه است

احكام شكار كردن با اسلحه

شكار كردن با سگ شكارى

صيد ماهى و ملخ

 

 

- خوردنيها و آشاميدنيها

احكام خوردنيها و آشاميدنيها

آداب غذا خوردن

چيزهائى كه در غذا خوردن مذموم است

آداب آشاميدن

چيزهائى كه در آشاميدن مذموم است

 

- نذر و عهد

احكام نذر و عهد

 

- قسم خوردن

احكام قسَم خوردن

 

- وقف

احكام وقف

 

- ارث

احكام ارث

ارث دسته اول

ارث دسته دوم

ارث دسته سوم

ارث زن و شوهر

مسائل متفرقه ارث

نظرات کاربران درباره رساله آیت الله سیستانی ( چاپ جدید )

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد رساله آیت الله سیستانی ( چاپ جدید ) نظر می دهد.

ارسال نظر درباره رساله آیت الله سیستانی ( چاپ جدید )

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha

برچسب های مرتبط با رساله آیت الله سیستانی ( چاپ جدید )

آیت الله سیستانی (ره) حضرت آیت الله سیستانی پاسخ به سوالات دینی پاسخ به شبهات سوالات دینی احکام دینی احكام ظرفها وضوء ارتماسى چیست شرایط وضوء ارتماسى شرائط صحّت وضو احكام وضو احكام وضوى جبيره ذبح و شکار حيوانات احکام دستور سربريدن حيوانات احکام شرايط سربريدن شرايط سربريدن احكام شكار كردن با اسلحه احکام شكار كردن با سگ شكارى احکام صيد ماهى و ملخ صيد ماهى و ملخ احكام خوردنيها و آشاميدنيها آداب غذا خوردن چيزهائى كه در غذا خوردن مذموم است آداب آشاميدن چيزهائى كه در آشاميدن مذموم است احكام نذر و عهد احكام قسَم خوردن احكام وقف احكام ارث ارث دسته اول ارث زن و شوهر مسائل متفرقه ارثپ رساله آیت الله سیستانی رساله سیستانی رساله آیت اله سیستانی خرید رساله آقای سیستانی رسال آقای سیستانی دانلود رساله آقای سیستانی دانلود رساله آیت الله سیستانی آیت الله سیستانی رساله احکام آیت الله سیستانی خرید رساله خرید اینترنتی رساله رساله علما خرید آنلاین رساله رساله حجت السلام سیستانی رسال مرحوم سیستانی حاج سید علی سیستانی توضیح المسائل آیت الله سیستانی
قیمت: 180,000 ریال
وضعیت موجودی موجود
وزن 682 گرم