مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

زیر دسته ها
پر بازدیدترین محصولات

محصولات فرهنگی

مجموعه از محصولات فرهنگی و قرآنی شامل دعاهای کارتی و پرسی ، قلم قرآنی ، پوستر های قرآنی و دینی و ... در فروشگاه اینترنتی کتاب زرین

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

دعای پرسی زیارت عاشورا

دعای پرسی زیارت عاشورا

با فونت نستعلیق و صفحات رنگی الله قرمز که دعای زیارت عاشورا در آن درج شده است .

 

فروش عمده دعای کارتی

025-37838677

ساعت تماس : همه روزه از  9 صبح الی 14  

 

مشخصات                                                                                                                                                           

فونت : نستعلیق

تعداد صفحات : 2 صفحه رنگی

تعداد برگ : یک برگ

قطع : نیم جیبی

دعای پرسی وسعت رزق

دعای پرسی وسعت رزق

با فونت نستعلیق و صفحات رنگی که دعای وسعت رزق و دعا برای اداء قرض ، وسعت روزی و بهبودی امراض در آن درج شده است .

 

فروش عمده دعای کارتی

025-37838677

ساعت تماس : همه روزه از  9 صبح الی 14  

 

مشخصات                                                                                                                                                           

فونت : نستعلیق

تعداد صفحات : 2 صفحه رنگی

تعداد برگ : یک برگ

قطع : نیم جیبی

دعای کارتی آمرزش گناهان

دعای کارتی پرس شده دو رو

با فونت کامپیوتری و صفحات رنگی که زیارت اهل قبور ، دعای عاقبت بخیر شدن با دین کامل ، دعای وسعت رزق ، دعای آمرزش گناهان ، دعای مکنون در آن درج شده است .

 

فروش عمده دعای کارتی

025-37838677

ساعت تماس : همه روزه از  9 صبح الی 14  

 

مشخصات                                                                                                                                                           

فونت : کامپیوتری

تعداد صفحات : 2 صفحه رنگی

تعداد برگ : یک برگ

قطع : نیم جیبی

دعای کارتی تعقیبات نماز

دعای کارتی پرس شده دو رو

با فونت کامپیوتری و صفحات رنگی که تعقیبات نماز در آن درج شده است .

 

فروش عمده دعای کارتی

025-37838677

ساعت تماس : همه روزه از  9 صبح الی 14  

 

مشخصات                                                                                                                                                           

فونت : کامپیوتری

تعداد صفحات : 4 صفحه رنگی

تعداد برگ : دو برگ

قطع : نیم جیبی

دعای کارتی تعقیبات نماز

دعای کارتی دوبرگی تعقیبات نماز

با فونت نستعلیق و صفحات رنگی الله قرمز که تعقیبات نماز ، شامل تعقیب نماز صبح ، نماز عشاء ، نماز های مستحبی ، نماز ظهر ، نماز عصر و نماز مغرب به صورت کامل در آن درج شده است .

 

فروش عمده دعای کارتی

025-37838677

ساعت تماس : همه روزه از  9 صبح الی 14  

 

مشخصات                                                                                                                                                           

فونت : نستعلیق

تعداد صفحات : 4 صفحه رنگی

تعداد برگ : دو برگ

قطع : نیم جیبی

دعای کارتی توسل

دعای کارتی توسل

با فونت نستعلیق و صفحات رنگی که متن کامل دعای توسل در آن درج شده است .

 

فروش عمده دعای کارتی

025-37838677

ساعت تماس : همه روزه از  9 صبح الی 14  

 

مشخصات                                                                                                                                                           

فونت : نستعلیق

تعداد صفحات : 2 صفحه رنگی

تعداد برگ : یک برگ

قطع : نیم جیبی

دعای کارتی حدیث کساء - تک برگ

دعای کارتی پرس شده دو رو

با فونت کامپیوتری و صفحات رنگی که حدیث شریف کساء در آن درج شده است .

 

فروش عمده دعای کارتی

025-37838677

ساعت تماس : همه روزه از  9 صبح الی 14  

 

مشخصات                                                                                                                                                           

فونت : کامپیوتری

تعداد صفحات : 2 صفحه رنگی

تعداد برگ : یک برگ

قطع : نیم جیبی

دعای کارتی زیارت آل یاسین

دعای کارتی پرس شده دو رو

با فونت کامپیوتری و صفحات رنگی که زیارت آل یاسین در آن درج شده است .

 

فروش عمده دعای کارتی

025-37838677

ساعت تماس : همه روزه از  9 صبح الی 14  

 

مشخصات                                                                                                                                                           

فونت : کامپیوتری

تعداد صفحات : 4 صفحه رنگی

تعداد برگ : دو برگ

قطع : نیم جیبی

دعای کارتی زیارت آل یاسین

دعای کارتی پرس شده دو رو الله قرمز

با فونت نستعلیق و صفحات رنگی که زیارت آل یاسین و دعای بعد از زیارت آل یاسین به صورت کامل در آن درج شده است .

 

فروش عمده دعای کارتی

025-37838677

ساعت تماس : همه روزه از  9 صبح الی 14  

 

مشخصات                                                                                                                                                           

فونت : نستعلیق

تعداد صفحات : 4 صفحه رنگی

تعداد برگ : دو برگ

قطع : نیم جیبی

دعای کارتی زیارت عاشورا

دعای کارتی پرس شده دو رو الله قرمز

با فونت نستعلیق و صفحات رنگی که زیارت عاشورا به صورت کامل در آن درج شده است .

 

فروش عمده دعای کارتی

025-37838677

ساعت تماس : همه روزه از  9 صبح الی 14  

 

مشخصات                                                                                                                                                           

فونت : نستعلیق

تعداد صفحات : 4 صفحه رنگی

تعداد برگ : دو برگ

قطع : نیم جیبی